Word lid van BRAL!

Het is fijn erbij te zijn! Nu ik Brusselaar ben, lijkt me dit niet meer dan logisch . - BRAL-lid Koen Schollen

Je hebt goesting om je op een politiek ongebonden manier in te zetten voor een duurzaam Brussel? Je hebt zin om als individu met BRAL mee te werken of je zit in een bewonersgroep, collectiefcomité of organisatie in of rond Brussel?

Geloof je in de visie van BRAL en wil je onze werking vooruitduwen? Word dan lid van BRAL! Hoe meer leden, hoe beter we druk kunnen zetten voor onze visie.

We kunnen jouw steun in onze strijd voor een milieuvriendelijke, betaalbare en solidaire stad goed gebruiken.

Redenen genoeg om lid van BRAL te worden:

  • Je krijgt alle BRAL-publicaties (papier en digitaal)
  • Je krijgt ondersteuning van het BRAL-team bij uitwerken van je acties of strategieën
  • Je wordt deel van een breed netwerk van mensen en organisaties die Brussel een warm hart toedragen
  • Je kan boeken uitlenen uit onze bibliotheek.
  • Je krijgt uitnodigingen voor al onze evenementen en geniet van voordeeltarieven

Lijkt dit iets voor jou, je organisatie of je collectief? Super! Word dan lid van BRAL! 

Het lidgeld bedraagt 25 euro per jaar.
Stort dit bedrag op de BRAL-rekening BE74 5230 8083 3007
met vermelding ‘lidgeld + je naam/organisatie’

Je kan steunend lid worden als organisatie, collectief of als individu. Elk jaar vragen we je of je je lidmaatschap wil verlengen. 

Wil je meer doen dan alleen ons draagvlak vergroten? Wil je ook eens een evenement organiseren met BRAL? Wil je je organisatie aan ons voorstellen? Wil je ook mee de richting van BRAL bepalen in onze Algemene Vergadering? Contacteer dan Christiaan, onze ledenwerker (christiaan[at]bral.brussels) en hij komt graag eens bij je langs voor een gesprek!