Raad van Bestuur

Een Raad van Bestuur, samengesteld uit ten minste 5 en ten hoogste 13 bestuurders, bestuurt Bral vzw. De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders. De Voorzitter van de Algemene Vergadering is tevens Voorzitter van de Raad van Bestuur. Onze bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.

Dit is de samenstelling van onze huidige Raad van Bestuur (januari 2020):

Tom Lootens (voorzitter)
Sarah Hollander
Gaëtan Van der Smissen (penningmeester)
Jean-Pol Van Steenberghe

Ginette Bauwens
Kriestien Van den Houte
Patrick Deboosere