Afval

"Over (afval)hout, mensen en industrie in de stad"

Dit artikel maakt deel uit van een nieuwe reeks, waarbij Bral vernieuwende economische  initiatieven in de schijnwerpers zet. Van min of meer gekende namen tot prille coöperaties. Allen hebben ze gemeen dat ze economisch, ecologisch en sociaal innoverend zijn. Het ene aspect mag al eens harder doorwegen dan het andere. Maak kennis met  KLIMOP, de schrijnwerkerij van Atelier Groot Eiland.

Persbericht: Staatssecretaris weerlegt zijn eigen cijfers

Hallucinant debat in het Brussels parlement vorige week. Een lid van de oppositie presenteert dalende cijfers over selectieve afvalinzameling van Bral vzw en de staatssecretaris weerlegt dit cijfermateriaal. In één adem beschuldigt hij ons van “anxiogène”. Alleen: zijn deze cijfers niet afkomstig van Bral maar van z’n eigen kabinet.

Afvalplan Brussel: halfweg maar nog niet (veel) opgeschoten

Wellicht zullen toekomstige generaties met afgrijzen terugkijken op onze verspilling. Wij kijken alvast of het vierde gewestelijke afvalplan de juiste richting uitgaat. Pikante opmerking: vermits de vorige staatssecretaris voor netheid z'n viool aan de muur hing en burgemeester werd, leest deze evaluatie meteen ook als zijn testament. Amen.

Vergistingsinstallatie niet in Vorst?

Brussel moet haar huiswerk herbeginnen voor het vak ‘bouw van een vergistingsinstallatie voor organisch afval’. Bral had het zien aankomen en roept de minister op om deze keer duidelijk te kiezen voor selectieve ophaling van keukenafval. En omdat het niet in Vorst kan: op zoek te gaan naar een nieuwe locatie.

Staatssecretaris geeft Bral gelijk over keukenafval

Na interpellaties van Arnaud Pinxteren (Ecolo) en Annemie Maes (Groen!) in het Brussels parlement heeft staatssecretaris Emir Kir toegegeven dat de toekomstige gewestelijke vergistingsinstallatie niet rendabel kan zijn zónder verwerking van keukenafval van de gezinnen. Een hele stap vooruit en erkenning van wat Bral zegt. Kir vraagt echter tijd. Een snelle beslissing zou het delicate syndicaal overleg binnen Net Brussel bruuskeren.

Persreactie: Bral ontketent discussie over biomethanisatie

Begin januari pakte Bral uit met de analyse die professor emeritus Luit Slooten voor ons heeft gemaakt van de toekomstige Brusselse vergistingsinstallatie. Die nieuwe installatie moet ons organisch afval transformeren in groene stroom. Onze analyse bracht vooral in de Franstalige pers een debat op gang over de zin of onzin van een dure installatie die alleen maar tuinafval zou verwerken. Maar heeft staatssecretaris Emir Kir gelijk wanneer hij zegt dat zo’n installatie de Brusselaars niets zal kosten?

Persbericht: Witte olifant voor Brussels organisch afval

Een studie van Bral vzw (Brusselse Raad voor het Leefmilieu) toont aan dat selectieve ophaling van keukenafval goed is voor het klimaat én voor de begroting van het Brussels Gewest. Jammer genoeg schuift de regering ophaling van keukenafval op de lange baan. Een perverse steunmaatregel dreigt ons nu op te zadelen met een witte olifant: een dure vergistingsinstallatie met weinig ecologische én economische meerwaarde.

Bralopinie: Brussels Gewest lanceert 'de sociale boete'

De Europese Unie verplicht Brussel om de bedroevende sorteerprestaties op te drijven. De Brusselse regering kiest echter niet voor de meest sociale maatregel om hier een antwoord op te geven. De regering aarzelt om de vervuilers iets te laten betalen omdat het sociaal onverantwoord zou zijn. Volgens Bral is er een betere dienstverlening én een beperkte financiële stimulans nodig.

Communiqué de presse: Un secrétaire d'Etat qui conteste ses propres chiffres

Débat hallucinant au parlement Bruxellois, le 21 mai. Un membre de l'opposition présente des chiffres à la baisse, concernant la collecte sélective des déchets, provenant de l'asbl Bral, et le secrétaire d'état conteste ces données chiffrées. Du même coup, il nous traite d'«anxiogènes». Seulement : ces chiffres ne proviennent pas du Bral, mais de son propre cabinet. Après cette réunion en commission, le Bral a pris plusieurs fois contact avec le cabinet mais n'a jamais reçu de réponse.

Communiqué de presse: Un secrétaire d'Etat qui conteste ses propres chiffres

Débat hallucinant au parlement Bruxellois, le 21 mai. Un membre de l'opposition présente des chiffres à la baisse, concernant la collecte sélective des déchets, provenant de l'asbl Bral, et le secrétaire d'état conteste ces données chiffrées. Du même coup, il nous traite d'«anxiogènes». Seulement : ces chiffres ne proviennent pas du Bral, mais de son propre cabinet.