Europa

PUBLICATION: Community Organisation in the European Quarter in Brussels - Strategies for struggle - from 1986 until today

Hilde Geens (°1953) is senior staff member urban planning at BRAL. She has been working since the early eighties on the ‘European dossier’ and was deeply involved in all initiatives and actions described in this publication. To this day she follows closely the overall Brussels planning processes, and in particular the developments in the European Quarter. Read the publication online here.

PUBLICATION: "Les actions des habitants dans le Quartier européen à Bruxelles - de 1986 à nos jours" (version en ligne)

La publication « Les actions des habitants dans le Quartier européen à Bruxelles – Stratégies de lutte de 1986 à nos jours» sera disponible à partir du 1er février 2014. Vous pourrez télécharger gratuitement une version en FR, NL ou EN ici ou commander un exemplaire en couleurs auprès du BRAL, pour la somme de 20 € (frais de port inclus). Pour ce faire, contactez-nous au 02 217 56 33 ou par mail via bral@bralvzw.be, en n'oubliant pas de préciser le nombre d’exemplaires et la langue souhaités. Nous vous communiquerons alors les instructions de paiement.

Persbericht: Bewonerscomités EU-wijk: “Eerst de plannen, dan de vergunningen. Niet omgekeerd”

De overlegcommissie van de Stad Brussel moet woensdag 14 mei haar advies geven over de stedenbouwkundige vergunning voor twee kantoortorens op de hoek van de Wetstraat, Etterbeekse steenweg en Jacques de Lalaingstraat. Twee promotoren willen er naast elkaar twee torens van 114 en 96m bouwen: Laeselex (100% kantoren) en Brussels-Europa  (70% kantoren, 21% woningen en 9% handel). De leden van de Coördinatie Europa – de bewonerscomités van de EU-wijk, bijgestaan door de BRAL en IEB – trokken eerder al naar de Raad van State tegen de globale slechte planning en vragen nu aan de Stad Brussel om de bouwvergunningen in afwachting niet af te leveren. 

Communiqué de presse: "Bilan négatif dans le quartier européen à Bruxelles après 30 années de lutte des riverains"

Après 30 années de lutte des riverains, le bilan s’avère négatif dans le quartier européen à Bruxelles. La réalité institutionnelle bruxelloise et les usages urbanistiques font obstacle à une gestion participative digne de ce nom. « Les institutions européennes doivent s’engager plus résolument en faveur de Bruxelles. Pourquoi l’Europe ne pourrait-elle pas verser de l’argent aux riverains pour les aider à mieux s’organiser ? À quand la création d’une Alliance Emploi-Europe ? Les institutions européennes pourraient créer davantage d’emplois pour les Bruxellois. » Voici en substance ce qu’écrit Hilde Geens du BRAL (Brusselse Raad voor het Leefmilieu, ou Conseil bruxellois pour l'environnement) à l’occasion sa publication « Les actions des habitants dans le Quartier européen à Bruxelles – de 1986 à nos jours ».

Persbericht: "Balans van 30 jaar bewonersstrijd in Brussel EU-wijk is negatief"

De balans van 30 jaar bewonersstrijd in de Europese wijk in Brussel is negatief. De Brusselse institutionele realiteit en de dagelijkse stedenbouwpraktijk staat een behoorlijk participatief bestuur in de weg. “De Europese instellingen moeten meer doen voor Brussel. Waarom zou Europa de bewoners geen geld kunnen toestoppen zodat ze zich beter kunnen organiseren? En wanneer de oprichting van een Alliantie Werkgelegenheid-Europa? De Europese instellingen kunnen meer jobs genereren voor de Brusselaars.” Dat schrijft Hilde Geens van de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL vzw) naar aanleiding van haar publicatie “Bewonersactie in de Brusselse EU-wijk - Strategieën in de Strijd – van 1986 tot nu”.

Communiqué de Presse: Parlement Européen, entre concertation et passage en force

©European Union 2013 – EP

Le 23 avril dernier, à l'initiative de l'Association du Quartier Léopold et de la Coordination Bruxelles-Europe, se réunissait au sein du Parlement européen une table ronde en présence notamment de cinq vice-présidents du Parlement, de plusieurs députés européens, des représentants de la Région bruxelloise, de l’IBGE, de l'agence de développement territorial, de la Ville de Bruxelles, de la commune d'Etterbeek, et des représentants de plusieurs associations bruxelloises.

Persbericht: Omwonenden starten uniek overleg met Europees Parlement

De Coördinatie Europa is verheugd dat het Europees Parlement in dialoog wil gaan met het middenveld. Maar tegelijk is ze ook teleurgesteld over het gedrag van datzelfde Parlement in andere dossiers. Als recent voorbeeld: het kantoorproject voor het EU-parlement aan de Belliard- en Trierstraat wat vergund werd ondanks het negatief advies van de overlegcommissie.

 

©European Union 2013 – EP

Stadsproject Wet - Bral dient bezwaarschrift in: "Beter, maar nog niet goed genoeg"

De Brusselse regering heeft werk gemaakt van een nieuwe versie van de voorschriften voor de Wetstraat. Het gaat om een verbetering, maar we blijven toch op onze honger zitten: geen woord over mobiliteit, niks over vermenging van functies en geen maatregelen om een vermenging van functies te garanderen of rond de onvermijdelijke werfhinder. Bral is het niet eens met hoe de regering de Wetstraat ziet, en diende daarom een bezwaarschrift  in. 

Persbericht: Gewest Brussel maakt plannen op maat van dubieuze immoprojecten in EU-wijk

Het Brussels Gewest heeft de Stad Brussel opgelegd om binnen een periode van 18 maanden een nieuw Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) op te maken die twee dubieuze immoprojecten in de Europese wijk moet mogelijk maken.  Het gaat om de huizenblokken tussen de Belliardstraat, Etterbeeksesteenweg, Jacques de Lalaing- en Trierstraat. Volgens Coördinatie Europa, de samenwerking tussen de twee belangrijkste bewonerscomités uit de Europawijk ondersteund door BRAL en IEB, is dit BBP duidelijk op maat geschreven van twee immobiliënprojecten die een negatieve impact op de wijk zullen hebben. 

“Europe’s our neighbour that doesn’t behave well” (interview with two citizen groups in the EU Quarter)

Coordination Europe is the joint representation of neighbourhood associations of the Brussels EU quarter and the umbrella organisations of Brussels neighbourhood associations Bral and IEB. We asked Hannes Frank (GAQ-president) and Paul Jamoul en Marc Schmidt (AQL-president and –board member) to explain what they stand for as citizens groups and what they expect that will happen next in their neighbourhood.