Huisvesting en leegstand

14 juin: Rassemblement manifestif 'logement pour tous maintenant!'

Bruxelles connaît une crise du logement importante. De plus en plus d'individus et de familles ont du mal à se loger alors qu'il s'agit d'un droit fondamental. C'est pourquoi la Plateforme Logement, qui regroupe des associations et des syndicats, organise une mobilisation citoyenne. Le samedi 14 juin de 10 h à 19 h, au Carré de Moscou (place Marie Janson), à 1060 Bruxelles.

Studie: "Bewoonbaar verklaard" (+ disponible en FR)

Frederik Serroen en Julien Tregarot onderzochten voor hun proefschrift de leegstand in en om Brussel. Ze bekijken hoe er elders mee wordt omgegaan en trekken daaruit lessen voor Brussel. // Le texte ("Déclaré Habitable") est aussi disponible en français. 

 

Grand "Marathon du logement", le 25 mai à Bruxelles !

À Bruxelles, la crise du logement frappe de plus en plus durement les plus pauvres mais aussi les classes moyennes.

Le 25 mai, plusieurs organisations bruxelloises appellent à manifester pour demander la mise en oeuvre urgente de solutions telles que la construction massive de logements publics, notamment sociaux, et l’encadrement des loyers sur le marché privé.
 

De Grote Woning Marathon, op 25 mei in Brussel!

De wooncrisis slaat ongenadig toe bij de armsten onder de Brusselaars maar laat zich ook steeds meer voelen bij de Brusselse middenklasse.

Op 25 mei, roepen verschillende Brusselse organisaties op om te betogen. Ze vragen dringende actie voor enerzijds een massale constructie van publieke, en meer bepaald sociale, woningen, en anderzijds voor een regulatie van de huurprijzen op de privémarkt.
 

Persbericht: 30% sociale woningen in GOMB-project Tivoli: stap in goede richting

BBRoW (Brusselse Bond voor het Recht op Wonen), Bral en IEB (Inter Environnement Bruxelles) reageren tevreden op de beslissing van de GOMB om 30% sociale woningen te realiseren op de Tivoli-site in Laken. Een praktijk die volgens de organisaties zou moeten toegepast worden voor alle grote projecten, zelfs wanneer het over privé-projecten gaat. Niet ver van het kanaal in Laken zullen er op de Tivoli-site, een terrein van 3,8 hectare in handen van de overheid,...

Persbericht: Hôtel Central/Visverkopersstraat: "Brusselse regering mag vergunning niet verlenen"

In het huizenblok van het voormalige Hôtel Central in centrum Brussel hebben twee handelaars, kapperszaak Michel Hairfashion en restaurant de la Bourse, hun pand moeten verlaten. De privé-eigenaar verkiest om twee bloeiende buurtgerichte handelszaken buiten te gooien om er een buitenproportioneel grote handelszaak in onder te brengen. De bal ligt nu in het kamp van de Brusselse regering. Bral vraagt de regering de vergunning niet te verlenen.

2 ans de politique du logement à Bruxelles : le point de vue du RBDH

 

Le rapport 2010 sur l’état de la pauvreté à Bruxelles nous force à regarder la réalité en face : un quart de la population bruxelloise doit se débrouiller avec un revenu inférieur au seuil du risque de pauvreté. Fin 2010, 38.000 ménages étaient inscrits sur les listes d’attente pour obtenir un logement social. Cette situation est intenable. 

Disturb: « Pour survivre, Bruxelles doit se reconstruire »

 

Traumatisée par des décennies de démolition de son patrimoine et de ses quartiers populaires, Bruxelles s’est réfugiée dans une politique du “tout à la rénovation”. Alors que sa population est en train de croitre à une vitesse exponentielle, n’est-il pas temps de revisiter cette manière de concevoir l’aménagement de la ville ?*

 

Bral-dossier: Brussel ontdekt haar noordelijke kolonie: NoH

Stad en Gewest willen bouwen in Neder-Over-Heembeek. Veel. En snel. Dit wordt een testcase voor de nieuwe staatssecretaris van Huisvesting en voor onze mobiliteitsverantwoordelijken. Geprangd tussen het Koninklijk Paleis, het kanaal en Vlaanderen was Neder-Over-Heembeek (NoH) lang een vergeten uithoek van Brussel. Met maar 13 woningen per hectare kan je het gerust landelijk noemen.

In de pers - Bral op Radio1 over leegstaande kantoren in Brussel

Een op de vijf kantoren in Brussel staat te huur. In totaal staat bijna 2 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg, dat zijn 250 grote voetbalvelden. En dat terwijl er in Brussel een schrijnend tekort is aan sociale woningen en woningen voor de middenklasse. Piet Van Meerbeek van Bral en Jean-Michel Jaspers, kantoorarchitect, aan het woord in het radioprogramma "De Ochtend" op Radio 1.