Milieu en natuur

PUBLICATION: L'impact sociétal de la nature en ville (rapport final de la Table Ronde)

Le contact avec la nature est d'une importance cruciale pour notre bien-être. L'une des conclusions des recherches et de la table ronde organisée par l'asbl Bral sur le sujet est que la verdurisation devrait figurer parmi les priorités de chaque projet de rénovation urbaine. Mais comment verduriser les quartiers centraux tout en évitant le phénomène de gentrification ? Une nouvelle publication du Bral nourrit cette réflexion.

PUBLICATIE: "De sociale impact van stedelijk groen"

Het belang van contact met de natuur voor het welzijn van de mens, is immens. Vergroening hoort dan ook een speerpunt te zijn van elk stadsvernieuwingsproject;. Een nieuwe publicatie van Bral brengt meer inzicht.

Thurn & Taxis-park zonder Thurn & Taxis

Het werd al van de daken geschreeuwd en je las het waarschijnlijk  ook al in de niet- gespecialiseerde pers: 2014 brengt ons  de eerste fase van het  Thurn & Taxis-park.  Muy bien. Voorlopig  gaat het over de inrichting van een stuk van de oude spoorwegbedding dat Thurn & Taxis met het Bockstaelplein linkt.  In een tweede  fase – normaliter in 2015 – wordt dan de herinrichting van die spoorwegbedding voortgezet. Een brug die dit slenkvormige park effectief verbindt met het Bockstaelplein zou de kers op de taart zijn. Beliris onderzoekt de zaak. Timing:  onduidelijk.

Leven zonder vitamine G(roen)? Neen, dank u.

Veel politici en planners beschouwen groen nog als aangename decoratie van de stad. Mooi, sympathiek maar niet essentieel. Vergissing! 

Persbericht: fijn stof, 2013 al afgelopen in Haren, Gent en Roeselare

Het jaar is nog maar half en nu al overtreedt ons land de Europese wetgeving op luchtkwaliteit. In Haren, het Gentse Sint-Kruiswinkel en Roeselare is het jaarlijkse “quotum” van 35 fijn-stofpieken al opgesoupeerd. 

Edition spéciale - "Parc Anspach" - 32 pp. sur les boulevards centraux de Bruxelles

Anspach… Le boulevard traversant l’hyper-centre de Bruxelles évoque beaucoup d’associations: frontière entre est et ouest, mur, autoroute urbaine. Grandeur perdue et nuisance sonore. Artère,  pour le trafic routier. Et axe commerçant, plein de magasins sombres. C’est ce qu’en pensent beaucoup de gens.

PARC ANSPACH: Téléchargez la publication ici!

Speciale editie: "Anspachpark" - 32 pg's over Brusselse centrale lanen

Met de ideeënoproep ParcAnspachPark heeft BRAL samen met partnerverenigingen mensen gestimuleerd om op een andere manier te denken over deze symbolische en o zo belangrijke laan. Lees hier de publicatie.

Communiqué de presse: un débat public concernant le réaménagement des boulevards centraux s'impose d'urgence

Il est urgent que Bruxelles organise un débat public concernant l'axe qui relie les gares du Nord et du Midi. «La nouvelle majorité bruxelloise est en place depuis six mois: il est donc grand temps qu'elle nous présente quelque chose de concret», dit le BRAL à l'occasion du lancement de sa toute nouvelle publication bilingue 'ParcAnspachPark: des idées pour l’avenir des boulevards centraux à Bruxelles'. Pour le BRAL, le réaménagement des boulevards centraux doit faire partie d'un réseau de zones à mobilité réduite, implanté dans l'ensemble de la Région bruxelloise. Le boulevard Anspach doit, ce faisant, devenir une référence en ce qui concerne l'aménagement de l'espace public. Le BRAL appuie aussi le Pic Nic The Streets du 9 juin et y sera présent.

Persbericht: Snel publiek debat nodig over heraanleg centrale lanen

Er is in Brussel snel een publiek debat nodig over de heraanleg van de Noord-Zuidas. “Het nieuwe Brusselse stadsbestuur zit ondertussen een half jaar in het zadel, het wordt tijd om met iets concreets naar buiten te komen”, zegt BRAL. 

Brussel overal groener? Een kwestie van wetten

200 hectare publiek groen extra wil men met het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO). Maar hoe? Bral ijvert voor multifunctionele stedenbouw, parkstraten en groene schoolomgevingen.