Tour & Taxis

Groen licht voor slecht BBP ‘Tour & Taxis’

Op 20/4 keurde het Gewest het BBP voor Tour & Taxis goed. Het plan komt niet tegemoet aan de prangende noden van de Kanaalzone, het dreigt een exclusief eiland te creëren en garandeert een verkeersinfarct. ToutPubliek trekt aan de alarmbel.

"Thurn & Taxis: geen vergunning zonder coherent plan"

BRAL, stadsbeweging voor Brussel, vraagt om geen vergunning af te geven voor het nieuwe kantoorgebouw voor de Vlaamse Gemeenschap, zolang er geen coherent plan is voor de belangrijkste woonzone op de site Thurn&Taxis (T&T). “De samenhang in de planning van deze cruciale zone is vandaag zoek. Dat zeggen ook verschillende gewestelijke diensten”, aldus BRAL, die het dossier van T&T al sinds eind jaren 90 van dichtbij opvolgt.

Tour & Taxis : toujours pas de grand parc urbain en vue

Cinq années après l’annonce de l’aménagement d’un parc régional le long du canal et sur le site de Tour & Taxis, les portes du site restent fermées aux riverains. Et il semble que cette situation soit appelée à durer. Dommage. Asbl JES et le BRAL expliquent. 

Thurn & Taxis: stop de versnippering!

Op de valreep van 2012 vroegen de eigenaars van de site van T&T een gedeeltelijke wijziging van hun bouwvergunning uit 2009. Hiermee is het starschot gegeven van een lange reeks wijzigingen. Bral vraagt een duidelijk kader voor deze wijzigingen. Met ander woorden: rond a.u.b. eindelijk het Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) af. En gelieve en passant een akkoord te bereiken over het aangekondigde  evolutieve park. 

Thurn & Taxis: parkplannen (eindelijk) publiek!

Hier zijn we met de ‘keten van parken’ op en rond Thurn & Taxis. We schreven er al uitgebreid over in onze Alert van november/december maar nu zijn de plannen voor het park op T&T dus officieel en publiek. Je vindt (o.a.) de synthesenota van de auteur (Michel Desvigne) op de website van het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO). Tip van de dag: niet alleen naar de prentjes kijken! Klik door voor de linken.

Persbericht: Havenlaan: En nu aan het Werk !

 

Begin oktober 2011 werd de vergunning voor de heraanleg van de Havenlaan geschorst door de rechtbank van eerste aanleg. Een beslissing die niet door iedereen op gejuich werd onthaald. Zo vreesden de Brusselse fietsers dat het  beloofde fietspad langs het kanaal andermaal op de lange baan geschoven werd. Drie maanden later zijn de ondergetekende comités en verenigingen (incl. alle Brusselse fietsverenigingen)[1] dan ook bijzonder verheugd om samen een evenwichtig plan voor de heraanleg van de Havenlaan te kunnen voorstellen. Zonder meer een historisch akkoord!

 


Parking Thurn & Taxis?

De eigenaar van Thurn & Taxis vraagt een vergunning voor de toekomstige kantoren van Leefmilieu Brussel. Een paard van Troje om vooral veel parkings binnen te rijven? Klik door voor deze en nog meer vragen (en ook antwoorden) en laatste nieuwigheden in het T&T-dossier, voor u kort samengevat door Bral.

Thurn & Taxis in 2012 opnieuw uit de startblokken

Ondanks een afgeleverde vergunning (2010) en veel plannen lijkt het alweer een hele tijd rustig op en rond Thurn & Taxis (T&T). De Havenlaan even buiten beschouwing gelaten. In die relatieve luwte werden geesten gekneed en plannen bijgespijkerd. Plannen die deze herfst waarschijnlijk en masse uit de grond gaan poppen. Een overzicht! En een kritische kijk!

Verslag infoavond "Park in zicht op Thurn & Taxis"

 

Het Centre Communutaire Maritime  (Molenbeek) liep vol pour la soirée d’infos sur le nouveau parc du site de Tour & Taxis. Michel Desvigne (architecte paysagiste Parisien) presenteerde er dan ook voor het eerst zijn ideeën voor het nieuwe park op en rond de site.  En ging in discussie met de bewoners. Téléchargez le pv ici!  

"Tour & Taxis: pas de permis pour le bâtiment Meander sans plan cohérent"

Le BRAL, mouvement urbain pour Bruxelles, demande que le nouvel immeuble de bureaux destiné à la Communauté flamande ne bénéficie d’aucun permis aussi longtemps que la principale zone d’habitat du site de Tour & Taxis ne sera pas dotée d’un plan cohérent (T&T). Selon le BRAL, « la planification de cette zone cruciale fait actuellement défaut, un avis que partagent d’ailleurs plusieurs services régionaux ». Pour mémoire, le BRAL suit de près ce dossier de T&T depuis la fin des années 1990. 

Pagina's