Wijkontwikkeling

Mettre en place un projet collectif de quartier : le réseau

Ça commence par une discussion autour d’un café, et ça finit par un beau projet citoyen. Les étapes intermédiaires, vous pouvez les lire ici.

Bral en ]pyblik[ hertekenen Sint-Joost (fotoverslag)

In het kader van de opleiding ]pyblik[ nodigde vzw Bral iedereen uit om op 16 juni samen na te denken over de toekomst van de straten en pleinen in de Liedekerkewijk in Sint-Joost. Bedoeling was om de mogelijkheden te bekijken die de publieke ruimte in de wijk heeft! Het team van het wijkcontract Liedekerke Duurzame Wijk nam deel. Zo hebben zij iets extra om hun toekomstige projecten rond publieke ruimte in het wijkcontract mee te verrijken. Een fotoverslag.

Brabanttunnel: kroniek van aangekondigd vandalisme

Onze hoogsteigen stedenbouw heeft deze stad in eilanden opgedeeld. Pogingen om die met elkaar te verbinden, stranden op hokjesdenken en slecht bestuur.

Persbericht: Renovatie Zuidwijk: de saga zet zich voort

De bewoners van het bouwblok A in de wijk rond het Zuidstation zijn in het kader van een recent renovatieproject nog altijd niet gecontacteerd door het Gewest noch door de Gemeente. Meer nog, in tegenstelling tot wat deze zomer werd aangekondigd, blijkt nu dat geen enkele huidige eigenaar zijn eigen huis zelf mag renoveren of er zelfs in mag blijven wonen.

Het Verbindingspark: het vervolg

De overlegcommissie van de Stad Brussel in verband met het wijkcontract Rouppe kon rekenen op een massale belangstelling. Niet in het minst vanwege het controversiële Verbindingspark. Het verdict: de commissie haalde het park uit het wijkcontract. Als bijlage leest het bericht waarmee wij, samen met IEB en het Wijkcomité Verbindingspark, het schepencollege van Brussel vergeefs probeerden te overhalen het park er terug in te zetten. Nu moet het gewest zich nog uitspreken.

Wijkcontract Rouppe: na pleinvrees nu ook groenvrees?

Er staat van alles te gebeuren in het kader van wijkcontract Rouppe. Zo zou een braakliggend terrein een heus park worden. Een logische keuze want het is zowat de enige kans om in een zeer dichtbevolkte wijk iets groens te creëren. Protest is echter niet uit de lucht. Steunbetuigingen gelukkig ook niet.

Zuidwijk, schoolvoorbeeld van onduurzame stadsontwikkeling

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest definieert in haar Internationaal ontwikkelingsplan (IOP) de Zuidwijk als het businessdistrict van de toekomst. De gemeente Sint-Gillis sluit zich hierbij aan om het imago van de “nieuwe” Zuidwijk bij te stellen. Toekomstplannen maken is nodig in stedelijke ontwikkeling, maar meer en meer stemmen gaan op die zeggen dat we beter eerst de huidige problemen kunnen aanpakken.

Standpunten over de wijkcontracten...

Lees de ideeën van Bral om wijkcontracten efficiënter te maken.

Stadsallianties

Bral roept de gemeentebesturen op om een deel van hun bevoegdheden af te staan aan het Gewest, in ruil voor meer flexibele beleidsinstrumenten. Op die manier kunnen ze soepel en snel inspelen op de echte noden en kansen. Als we het accent leggen op overleg in plaats van op procedures, moet zo'n nieuwe aanpak mogelijk zijn.