PUBLICATIES

Elk jaar maakt BRAL 4 BRAL-publicaties. Afhankelijk van het onderwerp en van de doelstelling gaat het om uitgewerkte dossiers, standpunten, ... die focussen op één centrale vraag of uitdaging. Al deze en andere, vroegere publicaties lees je hier online. 

  •  »  Wil je graag een papieren versie van een of meerdere publicaties bestellen? Contacteer ons via www.bral.brussels/contact
  •  »  Heb je interesse in de papieren publicaties van BRAL? Lees er hier meer over. 

Je vindt hieronder ook andere BRAL-uitgaven net als andere nuttige documenten, jaarrapporten, studies, onderzoeken, persberichten, links, ... etc. Twijfel ook niet om langs te komen bij BRAL om te snuisteren in onze BRAL-archief (40 jaar stadsgeschiedenis) of onze bibliotheek.

ALERT

Het archief van ons papieren magazine ALERT van 2004 tot 2014 kan je via deze link raadplegen.​

Thurn & Taxis: synthese-brochure (2004)

InTeresseert T&T u een ZIR*? (2004) - Deze publicatie bundelt kort en schematisch de feitelijke gegevens, randvoorwaarden, belangen en uitdagingen waarmee de toekomstige ontwikkelingen op Thurn & Taxis rekening moeten houden. - Cette publication offre, de manière brève et schématique, les faits, les conditions, les enjeux et les défis avec lesquels le développement futur de Tour & Taxis doit compter.

Bral-dossier: Een plan voor Brussel! Alles over het GPDO ofte het D-GewOP

Zonder kick-off event gingen in 2009 - begin 2010 de voorbereidingen van het nieuwe Gewestelijk Ontwikkelingsplan – nu het GPDO – van start. Dat plan gaat de krijtlijnen voor het Brussels beleid uitzetten voor de komende decennia. 

Publicatie van Bral: "Ook jij maakt de stad!" (gratis verkrijgbaar) (NL/FR)

Nieuwe Bral-brochure!        

"Ook jij maakt de stad! - 10 inspirerende Brusselse voorbeelden"

Brussel Ecopolis

In Brussel beleven we volop het decennium van de nieuwbouw. Wordt het ook de geboorte van duurzame Brusselse wijken ? Met deze brochure geeft Bral frisse ideeën mee aan beleidsmakers en beslissingsnemers.

Jaarverslag 2008

Brussel bestaat dit jaar 20 jaar, maar zelfs na twee decennia zelfbestuur is de groeipijn nog altijd niet helemaal verdwenen. Ook in 2008 halen tegenstrijdige belangen en politiek gekibbel het nog te vaak van daadkrachtige beslissingen.

Het Memorandum van Bral voor 2009-2014

Een 20-tal pagina's unieke lectuur om de stad en de mensen die erin wonen te doen daveren. 20 pagina's scherpe en originele ideeën over hoe wij vinden dat Brussel moet evolueren. Wij richten ons met deze tekst rechtstreeks tot het beleid, maar willen hier ook andere, geëngageerde Brusselaars mee inspireren. Met meer dan 10 exclusieve fotocollages die tonen hoe Brussel er zou uit zien als Bral aan de macht was.

Zero Waste à Bruxelles. Récommendations du "terrain" pour une gestion régionale dynamique des déchets

Uit een reeks ronde tafels en brainstormings met terreinorganisaties distilleerde Bral de publicatie "Zero waste in Brussel, aanbevelingen van het terrein voor een dynamisch gewestelijk afvalbeleid".

Jaarverslag 2007

Jaarverslag 2007

Brochure: "Mobiliteit & Participatie: een duurzame tandem"

In ons pilootproject 'mobiliteit en participatie' hebben IEB asbl en Bral vzw twee jaar lang de veerkracht van de bestuurdersdemocratie en de rekbaarheid van het begrip participatie getest.

Bralpublicatie: Thurn & Taxis

Om een lang verhaal kort te maken ... en er samen een vervolg aan te breien ...

Pagina's