Piek'a boo - Een wandeling met AIRBEAMS

 De inschrijving voor dit evenement is gesloten
|NL| BRAL neemt je mee op pad in het centrum van Brussel. Met de Airbeam in de hand meten we de hoeveelheid fijn stof op autoloze zondag(22 september)[1]. Al wandelend bekijken we bronnen van vervuiling, leren we over concentraties en blootstelling en gaan we op zoek naar de vaste meetstations. |FR| BRAL vous emmène dans un voyage au centre de Bruxelles. Avec l'Airbeam en main, nous mesurons la quantité de particules un dimanche sans voiture (22 septembre)[1]. En marchant, nous examinons les sources de pollution, nous nous renseignons sur les concentrations et l'exposition et nous recherchons les stations de mesure fixes.

De week van de mobiliteit staat dit jaar in teken van luchtkwaliteit. Sinds deze week staat er een tijdelijk meetstation bij de voetgangerszone. Het vergelijkt de luchtkwaliteit daar in real time met die aan de Wetstraat. En dit nog tot autoloze zondag. Zo toont Leefmilieu Brussel het effect van verschillende omgevingen op de lucht die we inademen. Met onze mobiele metertjes gaan we nog een stap verder. We meten overal aan welke concentraties fijn stof we worden blootgesteld. Want het is uiteindelijk die optelsom die zorgt voor gezondheidsproblemen.

We organiseren twee stadswandelingen: om 14u in NL en om 15u in FR. Deze wandelingen zijn gratis, gelieve je wel in te schrijven via deze link.

Doorlopend kan je aan onze vitrine het werk van BRAL zien rond luchtkwaliteit.

 

|FR|
 

Cette année, la Semaine de la mobilité est consacrée à la qualité de l'air. Depuis cette semaine, il y a une station de mesure temporaire près de la zone piétonne. Il y compare la qualité de l'air en temps réel avec celle de la Rue de la Loi. Et ce jusqu'à dimanche sans voiture. Bruxelles Environnement montre ainsi l'effet de différents environnements sur l'air que nous respirons. Avec nos compteurs mobiles, nous allons encore plus loin. Nous mesurons les concentrations de particules auxquelles nous sommes exposés partout. Après tout, c'est la somme totale qui cause des problèmes de santé.

Nous organisons deux promenades en ville : à 14 heures aux Pays-Bas et à 15 heures en France. Ces promenades sont gratuites, mais veuillez vous inscrire via ce lien.

Vous pouvez voir le travail de BRAL sur la qualité de l'air tout le temps dans notre vitrine.

Datum
22 september 2019 van 14:00 naar 17:00
Locatie
Zaterdagplein 13
Brussel, BRU 1000
België
Contact
E-mailadres: