Het gewest stelt haar mobiliteitsvisie voor aan het grote publiek. Een knappe visie. Maar volgens BRAL ontbreken er nog drie zaken.

Verschillende Brusselse burgerbewegingen en organisaties vrezen dat het ambitieniveau bij de Brusselse onderhandelaars onvoldoende hoog is. 

Leefmilieu Brussel én andere administraties zetten samen een kader op om burgerinitiatieven te doen bloeien. Een verfrissend idee ontstaan tijdens een experimenteel atelier binnen het VILCO-project.

The project ‘Connecteurs’ develops communities based on their assets. Residents in Ixelles give advice on and support five new local initiatives. Because when in need, you make your own city!