Rejoignez la mobilisation dans le cadre de l'appel international pour une journée d'action pour le droit au logement le 28 mars 2020!
 

Dit blijkt uit een studie van de onderzoeksgroep Interface Demography aan de VUB. De wetenschappers geven ook advies voor beter beleid. BRAL is peter van het onderzoek.

A Paris, on voit grand : logement abordables, logements chers, densité, opérations d’urbanisme, ambitions climatiques, grand Paris ! Mais au-delà des grands mots et des grands chiffres, qu’avons-nous vu ?

Normaal gezien loopt Piet niet tropisch warm van een boekentil. Maar kijk, in Coronatijden verandert plots alles. Het wordt ingangspoort naar de wondere wereld van delen en ruilen.