L’espace public dans la ville est encore trop souvent considéré comme un espace de circulation. Mais une ville a aussi beaucoup d’autres défis, qui découlent en partie de cette vision monofonctionnelle.

Het voorstel van de Europese Commissie voor de nieuwe luchtkwaliteitsstandaarden in de EU ligt niet in lijn met de meest recente wetenschappelijke inzichten. We roepen de lidstaten op om bij te sturen.

Vrijdag 21/10 konden de deelnemers van de rondetafel van SuperTerram niet enkel genieten van lekker eten. De namiddag was ook een vruchtbare bodem voor uitwisselingen tussen administraties, burgers, organisaties en bedrijven.

Le BRAL recherche un·e responsable secrétariat.