Wil jij mobiliteitsexpert worden van de Helmet-wijk in Schaarbeek? Looper zoekt deskundigen ter plaatse voor terreinonderzoek.

Commission en direct wrote an article on their colleagues at the European Commission who joined the citizen science project 'AirCasting' of BRAL and Cosmopolis. You can read the full article here.

BBL, IEB, BRAL en een vertegenwoordigster van verschillende buurtcomités verstuurden zaterdag een brief naar Céline Frémault (Min. Leefmilieu Brussel). Het onderwerp? Het geleverde Milieucertificaat voor NEO I en meer bepaald wat er aan schort.

Que fait le BRAL à Matongé ? Et l'association EVA à Gaucheret ? ABCD, ... : CLTB, kesako ? Lisez le et suivez-nous sur le nouveau site du project CitizenDev Brussels ! Car les atouts d'un quartier, il faut les valoriser !