Looper, het Europese project van BRAL en VUB, experimenteert met nieuwe vormen van besluitvorming om stedelijke problemen op te lossen.

BRAL reageerde op het plan van de VLaamse regering om de snelheid op de ring rond Brussel te verminderen.

De GOC gaf zonet een unaniem negatief advies voor het RPA Ninoofsepoort. De GOC verzet zich tegen de bouw van de geplande torens. De GOC is het hoogste adviesorgaan voor de Brusselse planning en stedenbouw.

Of het nu in Canada of in België is, burgers eigenen zich de stad toe. Urban commons kunnen steden inclusiever, gezonder en milieuvriendelijker maken. Een thema een BRAL-publicatie waardig!