Stadsplanning

Een stad is een diverse biotoop waar mensen wonen, werken en ontspannen. Brussel maakt veel plannen om deze functies te stroomlijnen. BRAL wil dat de overheid deze plannen logisch, efficiënt en democratisch opstelt en uitvoert. Met voldoende aandacht voor groene en blauwe ruimte. BRAL volgt de Brusselse plannings- en bestuursprocessen en zet verbeterpunten mee op de agenda. Voorstellen, analyses, standpunten of acties in verband hiermee, vind je hieronder.

Afbeelding
Move'Hub
Stadsplanning

Move'Hub slaat de bal mis

Na een tweede ronde in de overlegcommissie op donderdag 13 juni werd het Move’Hub-project lichtjes aangepast. Toch is het project nog steeds volledig in strijd met de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV). Ook op vlak van sociale en ecologische uitdagingen slaat Move’Hub duidelijk niet de juiste richting in.

Afbeelding
Black box van de stedenbouw 1
Stadsplanning

Verslag van onze discussieavond over de 'black box' in de Brusselse stedenbouw

Het is niet eenvoudig om te weten te komen wat er zich achter de administratieve schermen van een (groot) stedelijk ontwikkelingsproject afspeelt. We vonden het dan ook belangrijk om te praten met de mensen die er het meeste van weten. Daarom organiseerde BRAL op 15 mei samen met IEB een info- en discussieavond rond het thema.

Afbeelding
CCN gebouw
Stadsplanning

Crashtest voor Urban Ruling in de Noordwijk

De Noordwijk is al decennialang een speelveld voor Brusselse vastgoedspelers die hier grootschalige speculatieve vastgoedtransacties afsluiten. De wijk is een lappendeken van Bijzondere Bestemmingsplannen (BBP), een gemeentelijk planningsinstrument om de ruimtelijke ordening aan te sturen op wijkniveau of binnen één of meerdere bouwblokken.

Afbeelding
Urban Ruling
Stadsplanning

Urban Ruling, een nieuwe manier om bedot te worden?

De vastgoedprijzen in Brussel zijn de afgelopen jaren omhooggeschoten, en dat terwijl de overheden onverschillig, om niet te zeggen welwillend, toekijken. Toch worden er steeds meer oplossingen bedacht in een poging de schade te beperken. Zo wordt onder andere ‘Urban Ruling’ door sommigen naar voren geschoven als een manier om de grondprijzen te reguleren. Maar wat is dat nu juist?

Afbeelding
Foto: Mike van den Berg via Unsplash
Stadsplanning

Op uitstap met BRAL naar Rotterdam

BRAL nodigt je uit voor een nieuwe uitstap, deze keer naar Rotterdam om er de 'wederafbraak' te bestuderen van de Nederlandse stad! Historica Marianne Klerk beweert: "Rotterdam werd minder gesloopt door de bommen dan door de bulldozers.” Ook benieuwd? Kom mee op 13 en 14 juni!

Afbeelding
stavazavoorzieningen Perspective
Stadsplanning

Nieuwe studie over voorzieningen van Perspective

Een van de meest recente studies van Perspective gaat over voorzieningen, zoals scholen, crèches, sportcentra, medische centra en culturele centra. Perspective stelt vast dat de nood aan meer voorzieningen zich nog steeds laat voelen, in het bijzonder infrastructuren toegankelijk voor de meest kwetsbare groepen. En laat de vergunnende overheid en de grote projecten dit nu net vaak stiefmoederlijk behandelen…

Afbeelding
Portret van de deelnemers aan het debat.
Stadsplanning

Is er nog ruimte in Brussel? Verslag van ons verkiezingsdebat over natuur, wonen en werken in de stad

Ons verkiezingsdebat op 19 maart over natuur, wonen en werken in de stad was een groot succes! Meer dan honderd Brusselaars kwamen luisteren naar de standpunten van de Brusselse democratische partijen. Wij zetten de belangrijkste uitspraken op een rijtje, aangevuld met prachtige portretbeelden van tekenaar Pieter Fannes.

Afbeelding
Vijfhoek Brussel Immobel BrouckR
Stadsplanning

Renoveren en ongelijkheden aanpakken: een pact om klimaat en huisvesting te verenigen

Iedereen is het erover eens dat we niet kunnen doorgaan met een slecht onderhouden woningenpark dat zowel haar bewoners als het klimaat schaadt. Grootschalige en snelle renovatie is noodzakelijk, maar hoe kunnen we voorkomen dat dit leidt tot meer speculatie, gentrificatie en uitzettingen? Dit is de vrije tribune van de Klimaatcoalitie, waar BRAL lid van is, verschenen in Le Soir.

Afbeelding
"Brussel-BXLove Muntpunt (1)" by Romaine is marked with CC0 1.0.
Mobiliteit

De verkiezingsdebatten van BRAL en partners

Op zondag 9 juni 2024 gaan de Brusselaars een bolletje kleuren voor ‘de goeie’ in de regionale verkiezingen. Maar hoe kiezen? BRAL en haar partners nodigen je uit voor twee verkiezingsdebatten om je licht op te steken over de standpunten van de Brusselse, democratische politieke partijen over mobiliteit en stadsplanning. 

Afbeelding
Klimaatcoalitie Woon-energiepact
Stadsplanning

Woon-energiepact van de Klimaatcoalitie

De Klimaatcoalitie maakte in 2023 het Woon-energiepact. Deze reeks beleidsvoorstellen zorgen ervoor dat de uitstoot van broeikasgassen in de hele sector drastisch kan verminderen en tegelijkertijd dat het recht op betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting voor iedereen mogelijk wordt.

Afbeelding
HAD
Stadsplanning

Belgische oproep Housing Action Days

Toegang tot een degelijke, betaalbare woning is een grondrecht, net zoals gezondheid en onderwijs. Een woning is dus geen handelswaar bedoeld om een investeringsrendement te genereren, en mag dat ook nooit zijn. Lees hier de Belgische oproep voor de Housing Action Days.

Afbeelding
Move'Hub
Stadsplanning

Move'Hub: financieel plaatje van de ontwikkelaar gaat boven de belangen van de bewoners

Net voor de wintervakantie besprak de overlegcommissie met de gemeentes Sint-Gillis en Anderlecht het grote vastgoedproject Move'Hub. Het gunstig unaniem advies is voor bewoners en verenigingen onbegrijpelijk...