Stadsplanning

Een stad is een diverse biotoop waar mensen wonen, werken en ontspannen. Brussel maakt veel plannen om deze functies te stroomlijnen. BRAL wil dat de overheid deze plannen logisch, efficiënt en democratisch opstelt en uitvoert. Met voldoende aandacht voor groene en blauwe ruimte. BRAL volgt de Brusselse plannings- en bestuursprocessen en zet verbeterpunten mee op de agenda. Voorstellen, analyses, standpunten of acties in verband hiermee, vind je hieronder.

Afbeelding
Debathypercentrum
Stadsplanning

Verslag van het debat over het hypercentrum (29/06/2023)

BRAL organiseerde op 29/6/23 een dag gewijd aan het hypercentrum van Brussel. ‘s Ochtends gaf ARAU een rondleiding over de transformatie van de boulevards in het centrum, van de Beurs tot De Brouckère. Vervolgens brachten we met een diverse intergenerationele groep de verschillende wijken langs de voetgangerszone subjectief in kaart. De dag eindigde met een debat in De Markten.

Afbeelding
gent1
Stadsplanning

GENT-rificatie

BRAL trok er op 9 juni op uit. Omdat het zinvol is te leren uit ervaringen van anderen trokken we naar Gent om meer te inzicht te krijgen in de dynamiek van gentrificatie en stadsvernieuwing. Gent heeft immers een levendig en sterk middenveld met een rijke geschiedenis aan initiatieven en acties. Wat kunnen we leren uit de sociale strijd in Gent en welke initiatieven zijn er vandaag actief?
Een verslag!

Afbeelding
superterram-soil
Burgerinitiatief

Super Terram – voor levende bodem in de stad

Wat is de rol van bodem in de stad? De vraag lijkt zo logisch, maar ze brengt je meteen op een verkenningstocht waarin je kan verdwalen. En voor BRAL kwam daar de pertinente vraag bij: wat is de rol van bodem in stadsplanning en stedenbouw? Deze ‘bottin’, het neerslag van Super Terram, toont de veelheid aan ideeën die er leven.

Afbeelding
Neo
Stadsplanning

NEO: het gewest volhardt in de boosheid

Voor de vierde keer op rij probeert de Brusselse regering NEO door te drukken. Het Interregionaal Platform voor een Duurzame Economie en het Comité Houba-Sobieski-Heizel weigeren zich te laten misleiden door de nieuwe strategie. Alle kritiek die de regionale adviesorganen en het Platform samen hebben geuit, blijft overeind - of het nu gaat om de veroudering van het project, het commercieel kannibalisme of de verstikking van de wegen. Het nieuwe voorstel dient enkel om de analyse van de mobiliteitsoplossingen - die in werkelijkheid utopieën zijn, uit te stellen tot een later stadium. 

Afbeelding
Brussels2030-sharedcartography
Stadsplanning

Brussels 2030: A shared/disputed cartography of Brussels’ hypercentre

BRAL en ARAU organiseren een dag in het teken van handel en cultuur in het hypercentrum in het kader van Brussels 2030. Debatteer, deel en denk mee op donderdag 29 juni!

Afbeelding
memorandum bhg 2024-2029 stedelijke democratie
Stadsplanning

Memorandum BHG 2024-2029 - 4. Stedelijke democratie

Het versterken van de stedelijke democratie is van cruciaal belang voor de toekomst van onze stad. Als mensen mee aan tafel zitten, zal het beleid beter afgestemd zijn op hun noden. Als meer stemmen gehoord worden in het publieke debat en beleid, komen die met creatievere en inclusievere ideeën en voorstellen.

Afbeelding
memorandum
Mobiliteit

Een gezond, milieuvriendelijk en solidair Brussel - memorandum verkiezingen Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2024-2029

BRAL reikt de hand naar de Brusselse beleidsmakers om samen te werken. Voor de gewestelijke verkiezingen van juni 2024 formuleren we 32 beleidsadviezen voor alle Brusselse politieke partijen, gebundeld in vier thema’s: milieu & klimaat; mobiliteit; stedenbouw; en stedelijke democratie.

Afbeelding
NEO Brussels
Stadsplanning

Persbericht: NEO boven de wet - genoeg is genoeg!

Wie is er nog mee met de saga rond NEO en het commercieel centrum, tenzij degenen die het project ontwikkelen? Een nieuwe wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) dat het project mogelijk moet maken, is opnieuw in openbaar onderzoek - zonder enige voorafgaande communicatie over de voorwaarden voor de voortzetting van dit project.

Afbeelding
Gent-rificatie
Stadsplanning

Gent-trificatie: de foto’s

Vorige week vrijdag ging BRAL met een twintigtal leden op stap in Gent. Het verslag volgt nog, maar we wilden je alvast al prikkelen met deze foto’s van Gent in de blakende zon.

Afbeelding
Park Ninoofsepoort
Stadsplanning

RPA Ninoofsepoort: een herziening die niet voldoet

Het richtplan van aanleg Ninoofsepoort blijft burgers en organisaties kopzorgen bezorgen. De herziening voldoet niet voor BRAL. Wij willen meer park, minder bebouwing en een duurzamere toename van de verkeersstromen. Lees onze volledige reactie en reageer ook tot en met 30 mei!

Afbeelding
Perimeter pad ninoofsepoort
Stadsplanning

RPA Ninoofsepoort: ook tweede ontwerp voldoet niet voor bewoners en verenigingen

PorteNinovePoort, ADOPT (place de Ninove), CRU Anderlecht, La Rue, Buurthuis Bonnevie, ARAU, BRAL, Inter-Environnement Bruxelles wensen dat de overheid het terrein van de RPA Ninoofsepoort opkoopt tegen zijn huidige waarde, niet tegen een kunstmatig opgedreven prijs. Een alternatief project van collectief belang, met respect voor de omringende context, zou in dit gebied ideaal zijn.

Afbeelding
bomen
Stadsplanning

Milieu- en klimaatbewegingen: 'Pauzeknop is schuldig verzuim'

Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, WWF, Velt, de Klimaatcoalitie, Natuurpunt, PAN Europe, Canopea, Natagora en BRAL verwerpen de Belgische politieke positionering rond het Europese klimaat-, natuur-, en milieubeleid. Problemen gaan niet weg door de kop in het zand te steken. Het is aan onze overheden om krachtig beleid te voeren dat onze leefomgeving en gezondheid beschermt.