Quartier Nord : le passé se répète-t-il ?

21/12/2022
Aperçu IMG-20221219-WA0000.jpg

En 1978, le quartier Nord (commune de Schaerbeek) a élaboré le Plan Particulier d'Affectation du Sol (PPAS) n° 19. Ce plan a récemment été mis à l’enquête publique pour – entre autres - l’extension de son périmètre.

In 1978 maakte men in de Noordwijk (gemeente Schaarbeek) het Bijzondere Bestemmingsplan (BBP) nr. 19 op. Dat plan ging recent in openbaar onderzoek. Doel is onder andere om de omtrek ervan uit te breiden. De perimeter zal bijna het gehele Noordstation en het “Communicatiecentrum Noord” (beter bekend als CCN) omvatten, waarvoor ook een sloopvergunning is afgegeven. Op de agenda: vier nieuwe torens van maximaal 110 m hoog met voornamelijk kantoren, woningen en enkele openbare voorzieningen.

Waarom geen RPA?

BRAL verbaast zich dat men teruggrijpt naar een planningskader uit het verleden. Een BBP laat niet toe om de grenzen van de gemeente te overschrijden. Een richtplan van aanleg (RPA) – het tool waar we de laatste jaren mee werden overspoeld – maakt dat wel mogelijk. Welk nut heeft het ontwikkelen van een Territorium Noord samen met burgers als men erna de perimeter in stukjes hakt? Een BBP laat geen structurele, integrale visie toe op de plek. We betreuren om die reden ook het refereren naar het Manhattan-plan als stichtend voorbeeld – een plan gekend om zijn saucissonnage.

Publieke ruimte soigneren

Dat die integrale visie ontbreekt, merk je in heel het project. Terwijl de wijziging van het BBP ambieert om de functies te diversifiëren, beter rekening te houden met de publieke ruimte en verplaatsingen, kunnen we niet stellen dat het project die doelen bereikt. Een eenvoudige oplossing zou zijn om de te ontwikkelen oppervlakte op het CCN-kwadrant te verminderen, iets wat ook de studiebureaus aanbevolen.

Wie wandelt in de “publieke ruimte” in de zone, merkt meteen wat er loos is: veel wind, beklemmend gevoel, weinig kwalitatieve groene ruimte, … Het BBP garandeert niet voldoende een kwalitatieve publieke ruimte. We betreuren onder andere dat er weinig aandacht is besteed aan de toekomstige bushub rond het station of aan de verbetering van de openbare ruimte, zoals de Vooruitgangstraat, die overdekt zal blijven.

Goed leven

Nochtans is er mogelijks verandering op komst: Good Living (de nieuwe naam voor de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening) legt wel de klemtoon op levenskwaliteit. Het zou volgens ons nuttig zijn om die leidraad al te volgen bij het opstellen van het BBP – of een andere tool.

Je kan ons volledig bezwaarschrift lezen in de bijlage. De overlegcommissie vindt plaats op 22/12 om 16u. Je kan je inschrijven via mpp@1030.be.