Openbare onderzoeken

Je kent ze wel uit het Brusselse straatbeeld, de rode affiches met al die kleine lettertjes. Die affiches lichten je in over projecten en plannen die in je buurt opgemaakt worden.

Openbare onderzoeken: FAQ

Voor al je vragen over het systeem van openbare onderzoeken en overlegcommissies of voor tips en goede raad, check onze FAQ.  Hier vind je antwoorden op vragen als: “Wat is een openbaar onderzoek?", “Hoe en waar kun je dossiers raadplegen?”, “Hoe kan ik mijn stem laten horen?” of “Hoe reageer ik zo efficiënt mogelijk?”.
Wie de tekst van het Wetboek en de verschillende Uitvoeringsbesluiten wil nalezen, kan terecht op de gewestelijke website.

De achtergrond

Al sinds 1979 buigen overlegcommissies in Brussel zich over bouwaanvragen. BRAL informeert je overzicht over het ontstaan en achtergrond van dit unieke systeem. 

Bezwaarschriften

Hieronder vind je een overzicht van de bezwaarschriften die BRAL indiende op de openbare onderzoeken. Dit gaat niet om alle openbare onderzoeken die de overheid uitbracht. BRAL selecteert die projecten die relevant zijn volgens onze missie, visie en dagelijkse werking.

2020

2019

2018

2017

2016