Bezwaarschrift BRAL vzw betreffende het Rijksadministratief Centrum

03/10/2017
Preview RAC.jpg

Onze belangrijkste bekommernis betreft:

I Doorwaadbaarheid van de site

openbreken blinde muur / verbinding tussen hoog- en laagstad / Rac als schakel tussen Kruidtuin & Kathedraal)

Het huidige plan nodigt niet genoeg uit om de site te gebruiken als dagelijkse verbinding tussen de hoog- en de laagstad en tussen de Kruidtuin en de Kathedraal. Hierdoor wordt het ook het potentieel van de tuinen niet benut. Nochtans hebben die alles om uit te groeien tot een volwaardig stadspark. De redenen zijn vooral fysisch maar ook programmatorisch.

  • Het concentreren van de publieksfuncties aan de ‘bar’ onderaan  kan leiden tot een ondergebruik van het park/de publieke ruimte. Dit komt ten dele omdat er aan de kant van de Hoogstad/Vrijheidswijk geen publieke functies werden verplicht bij de vorige vergunning. Zo kwam er geen publieke functie in het oude restaurant van de ambtenaren en zijn er zelfs geen broodjeszaken in de overdekte straat. Dat zijn echter vijgen na Pasen. Mogelijks kan dit wel opgevangen worden door publieke functies of andere publiekstrekkers te voorzien in de vervanger van ‘de G’ (het gebouw op de esplanade) en het gebouw tussen de esplanade en de Péchèretuin. Dat gebouw staat nu trouwens knal in het park, er moet dus over gewaakt worden dat het gebouw het publieke karakter van dat park versterkt en geen voorbode te zijn van een semi-privatisering. 
  • Ook door het monolithische karakter van de gebouwen en het plan twijfelen we aan de oprechte wil de publieke ruimte echt publiek te maken en de tuin en de esplanade terug te geven aan de Brusselaar en de bezoekers van onze stad. Het ontwerp vertrekt eerder van vanuit de belangen van de huidige en toekomstige huurders/kopers. Zo is het duidelijk dat de ambtenaren van de federale politie liefst zo weinig mogelijk gestoord worden. .
  • Het open werken van de blinde muur gebeurt minder ambitieus dan in het richtschema of andere plannen die we reeds zagen. Bovendien wordt de muur niet opengewerkt in het verlengde van het congresstation. Quid interactie met dit station? Los daarvan blijft net nu voor veel mensen uit de bas fonds een eind wanden om in de tuin te gaan verpozen. .
  • Om in die tuin of op die esplanade te geraken, gebruikt me vooral trappen. Er zijn dus geen befietsbare helling naar het eerst niveau.. Dat maakt de liften én de doorsteek naar de Oratoriënberg extra belangrijk. (zie hierna). En op z’n minst moet je je fiets omhoog kunnen duwen op de trappen (zie ook trappen aan Bozar).
  • De liften zijn te verborgen in de gebouwen. . Eén ervan lijkt vooral voor de crèche en school. De andere zit ook in een gebouw verborgen en lijkt me voornamelijk gericht op de mensen die de Parking gebruiken. We vragen echte / duidelijke publieksliften waar ook fietsen in kunnen om het hoogteverschil makkelijk te overbruggen.
  • Is de doorgang aan crèche > tuin (en daarna > kruitdtuin) : gegarandeerd? Is  het een echte publieke doorgang door gebouwen? Befietsbaar? We verwijzen hier graag naar het richtschema waar de toegang van aan de Oratoriënberg expliciet uitnodigt om door het park te wandelen/fietsen richting Kruidtuin.

 

Kortom: het gevaar voor een semi-privatisering is reëel

II Varia

  • Geweldig dat er een school en een crèche komt. Waarom niet eerder in het midden zodat de kinderen gebruik maken van de Péchèretuin? Is er een effectief akkoord met een partner om de infrastructuur te runnen?
  • Gaat het om echte handelszaken die ook in het weekend open zijn? In bas-fonds is er zo goed als niets en ook veel zaken in de Vrijheidswijk sluiten in het weekend.
  • In een project van die omvang hoort de facto: 20 % sociale huisvesting.
  • Aangaande de bomen die verwijderd worden:. Aangezien veel er van in ondiepe grond staan, kunnen ze waarschijnlijk uitgegraven  worden en opnieuw gebruikt. Op de site zelf of desnoods elders. We pleiten dus voor een maximaal beschermen en hergebruik van de bomen.

Lees ook