De leden van BRAL

Preview CleanAIR_Citizens.jpg
Preview Bralleden revu NL.jpg

BRAL is een stadsbeweging die ijvert voor een duurzaam Brussel. We strijden samen met onze leden en partners voor een milieuvriendelijke, gezonde en solidaire stad. We zijn geen participatiebureau, we zijn geen klassieke vereniging van wijkcomités. We geven wel politiek ongebonden vonken aan het Brussels Stadsgewest op drie manieren.  

De steun die we van onze leden krijgen, is onze voornaamste drijfveer. BRAL heeft twee soorten leden: steunende leden en leden van de algemene vergadering. Steunende leden geloven in onze visie, komen graag vrijblijvend naar een (leden)activiteit om mee te discussiëren of een actie te ondersteunen, maar voelen niet perse de nood om zich in te zetten voor BRAL als organisatie. Steunend lid worden is heel gemakkelijk! 

Leden van de algemene vergadering nemen een groter engagement op voor de organisatie. Zij willen de koers van BRAL meebepalen en volgen de praktische organisatie van de vzw. De algemene vergadering van BRAL komt minstens twee keer per jaar samen. Last but not least zijn er nog de onbezoldigde vrijwilligers van de raad van bestuur van BRAL, zij besturen de vzw.  

We sloten 2023 af met 157 leden, waarvan 34 burgercollectieven en organisaties en 94 individuele leden. De Algemene Vergadering van BRAL bestaat uit 39 van deze leden. 

Raad van bestuur 

De raad van bestuur, samengesteld uit ten minste vijf en ten hoogste dertien bestuurders, bestuurt BRAL vzw. De algemene vergadering benoemt de bestuurders. De voorzitter van de algemene vergadering is tevens voorzitter van de raad van bestuur. Onze bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. 

Dit is de samenstelling van onze huidige raad van bestuur (sinds januari 2020): 

  • Tom Lootens (voorzitter) 
  • Gaëtan Van der Smissen (penningmeester) 
  • Ginette Bauwens 
  • Sarah Hollander 
  • Patrick Deboosere 
  • Kriestien Van den Houte 
  • Jean-Pol Van Steenberghe 

Algemene vergadering 

BRAL is er trots op dat deze leden deel uitmaken van onze algemene vergadering  
(sinds 12/2022):