[Verlengde deadline] Allez, roulez! NEO-carrousel draait weer rond

24/08/2023

Of is het vierkant? Na drie annuleringen (2015, 2017, 2020), probeert de Brusselse regering voor de zoveelste keer het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) op de Heizelvlakte te wijzigen om een wettelijk kader te creëren voor NEO, aka de Mall of Europe, aka een commercieel centrum van minstens 50.000 m². Het openbare onderzoek loopt van 5 juni tot en met 3 augustus 2023.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering noemt het project een mijlpaal voor de ontwikkeling van de site. Trots zijn op het mogelijk maken van 72.000 m² winkels met 3.200 parkeerplaatsen eronder, vinden we in het beste geval ouderwets.

Copy-pasten maar

Begin april 2022 schreven we: "De carrousel van negatieve adviezen, ontevreden burgers en aangespannen rechtszaken begint gewoon weer van voor af aan. En daar heeft echt niemand zin in. We roepen op om de cirkel te doorbreken, deze wijziging van het GBP terug op te bergen en eindelijk het debat echt te openen over de invulling van het Heizelplateau." De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC) en Brupartners (economisch en sociaal overleg) hadden toen zeer kritische adviezen uitgebracht. Zo kritisch zelfs dat de ontwerpwijziging nu opnieuw openbaar wordt onderzocht.

Politieke trots opzijzetten

Een jaar en twee maand later kunnen we aankondigen: de NEO-carrousel draait weer. Wat we toen schreven, kunnen we opnieuw overnemen. Het Interregionaal Platform voor een Duurzame Economie zal deze versie van het project opnieuw op de voet volgen. Het is de hoogste tijd om politieke trots opzij te zetten en dit project, dat zijn oorsprong vindt in het Internationaal Ontwikkelingsplan van 2007 en waarvan het eerste regeringsdecreet dateert van 2011, te laten vallen. 

Neem contact op met Benjamin (benjamin@bral.brussels) als je vragen of suggesties hebt.

Reageer ook! 

Je vindt het dossier en de info over hoe te reageren online bij Perspective of bij de Stad Brussel: Stadsbestuur Brussel - Departement Stedenbouw – Hallenstraat 4, 1000 Brussel.
Ze zijn open van maandag tot woensdag: 8.30 - 16 uur, donderdag: 8.30 - 18 uur, vrijdag: 8.30 - 13 uur. Donderdag: 16 - 20 uur (alleen op afspraak: 02/279.29.29). Informatie en technische uitleg kunnen alleen op afspraak worden verkregen: 02/279.30.89.
Je kan reageren tot en met 15 september: 

 • via het formulier van Perspective 

 • per e-mail: GBP@perspective.brussels 

 • per brief naar: Perspective.brussels, departement Territoriale Strategie, Naamsestraat 59, 1000 Brussel 

 • mondeling bij het hierboven vermelde gemeentebestuur, dat ze zal optekenen en de aangever er gratis een afschrift van zal bezorgen. 

Lees ook

 • Afbeelding
  Move'Hub
  Stadsplanning

  Move'Hub slaat de bal mis

  Na een tweede ronde in de overlegcommissie op donderdag 13 juni werd het Move’Hub-project lichtjes aangepast. Toch is het project nog steeds volledig in strijd met de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV). Ook op vlak van sociale en ecologische uitdagingen slaat Move’Hub duidelijk niet de juiste richting in.

 • Afbeelding
  Black box van de stedenbouw 1
  Stadsplanning

  Verslag van onze discussieavond over de 'black box' in de Brusselse stedenbouw

  Het is niet eenvoudig om te weten te komen wat er zich achter de administratieve schermen van een (groot) stedelijk ontwikkelingsproject afspeelt. We vonden het dan ook belangrijk om te praten met de mensen die er het meeste van weten. Daarom organiseerde BRAL op 15 mei samen met IEB een info- en discussieavond rond het thema.

 • Afbeelding
  CCN gebouw
  Stadsplanning

  Crashtest voor Urban Ruling in de Noordwijk

  De Noordwijk is al decennialang een speelveld voor Brusselse vastgoedspelers die hier grootschalige speculatieve vastgoedtransacties afsluiten. De wijk is een lappendeken van Bijzondere Bestemmingsplannen (BBP), een gemeentelijk planningsinstrument om de ruimtelijke ordening aan te sturen op wijkniveau of binnen één of meerdere bouwblokken.