NEO: het gewest volhardt in de boosheid

06/07/2023

Voor de vierde keer op rij probeert de Brusselse regering NEO door te drukken. Het Interregionaal Platform voor een Duurzame Economie en het Comité Houba-Sobieski-Heizel weigeren zich te laten misleiden door de nieuwe strategie.Alle kritiek die de regionale adviesorganen en het Platform samen hebben geuit, blijft overeind - of het nu gaat om de veroudering van het project, het commercieel kannibalisme of de verstikking van de wegen.
Het nieuwe voorstel dient enkel om de analyse van de mobiliteitsoplossingen - die in werkelijkheid utopieën zijn, uit te stellen tot een later stadium. 

Internationale NEO op gemeentelijk bord
Na meer dan tien jaar maatschappelijke kritiek op NEO toverde de gewestregering voor deze vierde poging een nieuw voorstel uit de hoed. De wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) die momenteel in openbaar onderzoek is, wordt niet langer opgevat als “een toereikende rechtsgrondslag voor de locatie en vergunning” van NEO. Het dient nu enkel om “het gebied in kwestie te ontwikkelen tot een gemengde wijk die de internationale rol van Brussel zal verzekeren”. Op die manier stelt de gewestregering de studie van de mobiliteitsscenario's uit tot een later tijdstip, wanneer een Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) zal worden opgesteld – een plan op gemeentelijk niveau.   

We verbazen ons over de durf van het Gewest om zich zo te onttrekken aan de verantwoordelijkheid voor het project en het op gemeentelijke leest te schoeien, terwijl ze met NEO toch een supra-lokaal, en zelfs internationaal doel voor ogen heeft. 
 

Automagneet
Het winkelcentrum NEO zal onvermijdelijk leiden tot een aanzienlijke toename van de files in de omliggende wijken. Er wordt een toename van 50% voorspeld. Het Gewest is er nooit in geslaagd om een wettelijk betrouwbaar mobiliteitsscenario te ontwikkelen. Dit verklaart ook – onder andere - waarom eerdere pogingen tot wijziging van het GBP drie keer werden teruggefloten door de Raad van State. Dat Vlaanderen recent een vergunning gaf voor een ondergrondse verbindingsweg tussen de Brusselse Ring en het Heizelplateau verandert daar weinig aan.  

Te midden van een klimaat-, sociale en economische crisis is de Brusselse gewestregering bezig een project door te drukken dat bijna volledig gericht is op autoverkeer. Een aantal wegen die nu bestemd zijn voor de wijken, hun bewoners en de beurscentra, zullen zwaar doorgaand verkeer moeten slikken. Het Gewest ondergraaft op die manier de doelstellingen van haar eigen gewestelijk mobiliteitsplan.  
 

Winkelcentra schaden lokale handel  
De gebrekkige afstemming met de andere gewestelijke planningsinstrumenten beperkt zich niet tot mobiliteit. De Brusselse regering gaf de opdracht aan Perspective.brussels om het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) grondig te herzien. Het doel is om het GBP overeen te stemmen met de werkelijke evoluties in het Brussels Gewest. Alle instanties hameren in deze oefening op de noodzaak om het lokale winkelaanbod te versterken en te ontwikkelen. Op het terrein is echter het tegendeel waar. De opening van Docks Bruxsel aan de Van Praetbrug heeft de klantenbasis in het stadscentrum verzwakt, en twee grote projecten worden voortgezet: Broeklin (vroeger Uplace) in Machelen en binnenkort NEO in Heizel. Volgens het Milieueffectenrapport (MER) is vissen in dezelfde commerciële vijver contraproductief: “Sommige segmenten zullen hun voordeel daarmee doen, andere zullen eronder te lijden hebben.”2 

In de plannen probeert men te sussen door te stellen dat een leegstand van minder dan 10% een teken is van goede commerciële vitaliteit, en dat de kritische drempel 20% zou zijn. UNIZO, lid van het Platform, geeft een andere interpretatie en is van mening dat een economie gezond is als de leegstand minder dan 6% bedraagt. 20% is een rampzalige drempel voor de lokale economie.    
 

Een illegale, discriminerende procedure   
Tot slot opende men het openbaar onderzoek voordat het decreet over de nieuwe zomervakantieperiodes in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd. Het ging dus illegaal van start. In het decreet kiest er men voor om zich aan te sluiten bij de Franstalige vakanties. Omdat die een week later beginnen dan die van de Nederlandstaligen, is dat minder democratisch voor de inwoners! 

 Het Platform en het Comité Driehoek Houba-Sobieski-Heysel herhalen hun eisen:  

 •  De annulering van het huidige openbaar onderzoek en het uitstel ervan tot na de zomer, of op zijn minst de verlenging ervan om te voldoen aan de huidige wettelijke vereisten;  

 •     Meer transparantie over de gedane toezeggingen en de uitgegeven of toegezegde bedragen voor een project met een totale waarde van meer dan een miljard euro!  

 •     Een herevaluatie van het hele project in overleg met de omwonenden en de socio-economische actoren;  

 •     Een democratische en evenwichtige herontwikkeling van het Heizelplateau ten voordele van het algemeen belang. 
   

Het Interregionaal Platform voor Duurzame Economische Ontwikkeling  
ARAUBond Beter Leef MilieuBRALCSC BruxellesInter-Environnement Bruxelles (IEB)UCMUnizo  • Comité Triangle Houba-Sobieski-Heysel  

 

Perscontacten: 

 • IEB : Claire Scohier, 0473 66 75 05  

 • BRAL : Benjamin Delori, 0471 47 42 72  

 • BBL : Erik Grietens, 0474 40 63 94  

 • ARAU : Jean-Michel Bleus, 02 219 33 45  

 • UNIZO : Julie Huntz, 0477 952670   

 • CSC : Celie Huybens, 0493 04 70 08  

 • UCM :  Sophie Heuskin, 0494 30 26 31  

 • Le Comité Triangle Houba-Sobieski-Heysel : Félix Vandemeulebroek, 0479 57 49 73 

----- 

Lees ook

 • Afbeelding
  Move'Hub
  Stadsplanning

  Move'Hub slaat de bal mis

  Na een tweede ronde in de overlegcommissie op donderdag 13 juni werd het Move’Hub-project lichtjes aangepast. Toch is het project nog steeds volledig in strijd met de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV). Ook op vlak van sociale en ecologische uitdagingen slaat Move’Hub duidelijk niet de juiste richting in.

 • Afbeelding
  Black box van de stedenbouw 1
  Stadsplanning

  Verslag van onze discussieavond over de 'black box' in de Brusselse stedenbouw

  Het is niet eenvoudig om te weten te komen wat er zich achter de administratieve schermen van een (groot) stedelijk ontwikkelingsproject afspeelt. We vonden het dan ook belangrijk om te praten met de mensen die er het meeste van weten. Daarom organiseerde BRAL op 15 mei samen met IEB een info- en discussieavond rond het thema.

 • Afbeelding
  CCN gebouw
  Stadsplanning

  Crashtest voor Urban Ruling in de Noordwijk

  De Noordwijk is al decennialang een speelveld voor Brusselse vastgoedspelers die hier grootschalige speculatieve vastgoedtransacties afsluiten. De wijk is een lappendeken van Bijzondere Bestemmingsplannen (BBP), een gemeentelijk planningsinstrument om de ruimtelijke ordening aan te sturen op wijkniveau of binnen één of meerdere bouwblokken.