Gewestelijke Ontwikkelingscommissie: « Hoog tijd voor iets anders op de Heizel »

30/11/2023

De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC) bracht eind oktober haar advies uit over het voorstel van de regering voor de Heizelvlakte. De conclusies van dit advies zijn duidelijk: het is hoog tijd om iets anders te verzinnen op de Heizel, en dat via een participatief proces met de tegenstanders van het winkelcentrum. Wij dus?! 

De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC) bracht eind oktober haar advies uit over het voorstel van de regering voor de Heizelvlakte. Hier vind je het volledige FR en NL advies. De GOC moet haar advies geven over zulke grote stadsprojecten en de regering moet rekening houden met deze adviezen. De conclusies van dit advies zijn duidelijk: het is hoog tijd om iets anders te verzinnen op de Heizel, en dat via een participatief proces met de tegenstanders van het winkelcentrum. Wij dus?! 

Wie het dossier al kent, slaakt ongetwijfeld een zucht: nog maar eens. Maar de vraag van een miljoen is: wanneer zal de regering luisteren? Na de (lokale) verkiezingen, misschien? Wie het dossier nog niet kent: de stad Brussel wil – met de steun van het Gewest – kost wat kost een groot shoppingscentrum van meer dan 70.000 m² bouwen, NEO genaamd. De saga van NEO op de Heizelvlakte telt al vele jaren en evenveel urbanistieke salto’s. We raden je aan de video van deze zomer te bekijken om te begrijpen waarom wij en andere maatschappelijke spelers tegen dit project zijn, of snuister eens door onze site op het trefwoord NEO.  

Dit zijn de conclusies van het advies, en we citeren p.10-11:  

De Commissie handhaaft haar eerdere advies, waarnaar zij verwijst. Ze benadrukt de volgende punten: 

  1. Het ontwerp tot wijziging van het GBP wordt gerechtvaardigd door het NEO-project, maar veel elementen van dit project worden in twijfel getrokken, onder meer door de overheid (bijvoorbeeld het afzien van een nieuw internationaal congrescentrum ten gunste van de renovatie van de bestaande infrastructuur van de paleizen, het behoud van het voetbalstadion enz.) en door alle adviesinstanties, die het achterhaalde karakter van dit project aan de kaak stellen. De Commissie is van mening dat een volledige herziening noodzakelijk is, wat niet is gebeurd. 
  2. Zonder het winkelcentrum is de wijziging van het GBP niet nodig, aangezien de huidige bestemmingen de versterking (of de renovatie) van de huidige bestaande structuren (stadion, sportvelden, parken, ...) en de realisatie van handelszaken mogelijk maken als gebruikelijke aanvulling op de internationale functies van het gebied. 
  3. Er zouden andere functies dan een winkelcentrum kunnen worden gepland voor de site, zoals een logistiek centrum, een sportveld, een opleidingscentrum, een universiteit, ... De logistieke dimensie ontbreekt in het project, ondanks de cruciale behoefte aan logistieke zones en distributieclusters. De bereikbaarheid van dit gebied (transportknooppunt) zou een distributiegebied naar kleinere centra mogelijk maken. Het is ook niet nodig om het GBP aan te passen om deze functies te kunnen ontwikkelen. 
  4. De Commissie vraagt om een quotum van gedifferentieerde en betaalbare woningen te reserveren. Ze dringt er ook op aan dat het grondbeheer in het openbare domein blijft. Daarom pleit ze voor een onmiddellijke voortzetting van het in 2019 opgestarte RPA, dat rekening zou kunnen houden met die doelstellingen: het heeft geen zin dat het Gewest een dergelijke strategische site op gewestelijk en grootstedelijk niveau overlaat aan de stad Brussel, ook al is die er eigenaar van. 
  5. De Commissie stelt voor dat de Regering een participatief bemiddelingsproces overweegt waarbij de tegenstanders van het winkelcentrum worden geraadpleegd om gezamenlijk alternatieven voor dit gebied te overwegen, zoals in het Vlaamse Gewest is gebeurd met het Uplace-project. 

We hopen dat de regering dit advies ter harte zal nemen, vooral wat betreft het shoppingcentrum, het grondbezit en de types woningen, want de tijd vliegt, ook voor de zo gevreesde schadeloosstellingen.  

Lees ook