Maximaal in het Defensief: opnieuw overlapt Gewest openbare onderzoeken RPA’s

16/11/2023
Preview Dubbele PAD Prespective
Preview Dubbele pad
Afbeelding van Alexa via Pixabay

Het Brussels Gewest bracht niet één maar twee strategische plekken in openbaar onderzoek. Naast grootse plannen voor de toekomst van de Noordwijk kunnen de Brusselaars nu ook de plannen voor de oude NAVO-site beoordelen. En dat ondanks ons duidelijk pleidooi om niet meer dan een zo’n enorm plan tegelijkertijd op de Brusselaar los te laten. Bon, we gaan reageren, maar wel met die metaboodschap eerst, natuurlijk...

We kondigden in onze nieuwsbrief van 19 oktober aan dat de Brusselaars kunnen reageren op het Richtplan van Aanleg Maximiliaan-Vergote in de Noordwijk. Daarover liet Apache ons trouwens aan het woord in dit artikel. Het Gewest heeft volgens ons de kans om met PAD Max een betaalbare wijk te maken van dat deel van de Noordwijk, omdat bijna alle terreinen in publieke handen zijn.

Wat we niet verwachtten, was dat na het ene RPA nog een ander RPA zou opduiken. Op 20 oktober ontdekten we dat het Richtplan van Aanleg voor Defensie op en rond de voormalige NAVO-site ook onderwerp is van een openbaar onderzoek. Ook dit RPA bevat honderden pagina's informatie, regelgeving, strategie en milieueffectrapportages. Beide plannen zullen het uitzicht van Brussel bepalen voor de komende jaren. 

Timing nefast voor burgerdemocratie

Enkele maanden geleden hebben we, in het kader van de participatieve workshops over de hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO), bij perspective.brussels, het Brussels expertisecentrum voor regionale en territoriale ontwikkeling, gepleit om meerdere RPA’s niet tegelijkertijd aan een openbaar onderzoek te onderwerpen. Het wordt voor verenigingen al bijna onmogelijk om de documenten goed te lezen en te analyseren. Wat dan voor de betrokken burgers die ook professionele en privéactiviteiten hebben? Ons verzoek was duidelijk aan dovenmansoren gericht. 

Wat zegt u … Defensie?

BRAL en haar achterban gingen enkele jaren geleden al op zoek naar de uitdagingen van de Defensie-site, een fascinerende plek op de grens tussen het Brussels en het Vlaams Gewest. Verschillende sprekers gaven ons inzicht in de plannen voor deze voormalige militaire site. Je kan over onze fietstocht lezen op onze website of hier een videoverslag van de dag bekijken. 

Reageer ook

Je kan alle documenten bekijken op het volgende adres. Reageren kan tot en met 22 december 2023. Wil je graag ons je reactie laten weten? 1 adres: benjamin@bral.brussels.

Lees ook