Het jaar van de Brusselaar

04/05/2016

Twijfelen we nog over de komst van een megapark op Thurn & Taxis? Wat is er zo uniek aan de tientallen bewonersiniatieven die in Brussel als paddenstoelen uit de grond schieten? Hoe laten bewoners van zich horen over de nieuwe voetgangerszone in het centrum? Zijn er nu eigenlijk Brusselaars die naar de rechtbank stappen om een betere luchtkwaliteit te eisen? Hoe kan Brussel beter bestuurd worden? 

Twijfelen we nog over de komst van een megapark op Thurn & Taxis? Wat is er zo uniek aan de tientallen bewonersiniatieven die in Brussel als paddenstoelen uit de grond schieten? Hoe laten bewoners van zich horen over de nieuwe voetgangerszone in het centrum? Zijn er nu eigenlijk Brusselaars die naar de rechtbank stappen om een betere luchtkwaliteit te eisen? Hoe kan Brussel beter bestuurd worden? 

Hoewel de initiële opzet, geeft deze publicatie geen exhaustief overzicht van de activiteiten van BRAL in 2015. Daarvoor verwijzen we u door naar het document ‘Power tot he people’ als bijlage in pdf. Deze beknopte publicatie focust wel op onze speerpunten. We willen hiermee zowel insiders als voor mensen met een gezonde interesse voor Brussel en/of voor Bral inspireren

Op de laatste pagina’s lees je ook met welke middelen BRAL werkt en waar we ons geld aan besteden. Bestuurders Tom Lootens en Sofie Vermeulen geven bij wijze van inspirerende inleiding een kritische kijk op de toekomst van het Brusselse middenveld anno vandaag.

Veel leesgenot en tot op straat, tot in Brussel, tot in ons kantoor (op 2 stappen van het de Brouckèreplein) of tot op de golven van de sociale media.  

Bijlage
Publicatiejaar
2016

Read also