Bewonersgroepen

Bral pleit voor een stad met een geïntegreerd, participatief en transparant bestuur. Daarom helpen wij bewoners, actiegroepen en wijkcomités die zich op een positieve en creatieve manier inzetten voor Brussel. We ondersteunen zo veel mogelijk lokale groepen die in aanraking komen met plannen, vergunningen, reglementen, premies, studies, etc. op vlak van ruimtelijke ordening, mobiliteit of milieu. We treden niet zomaar op als neutrale bemiddelaar. We nemen ook een eigen standpunt in en zoeken gelijkgezinden on die mee te delen. Participatie is geen garantie voor kwaliteit of goed bestuur, maar wel een cruciale aanvulling op onze representatieve democratie.

Afbeelding
fronteu_nl.jpg

Community Organisation in the European Quarter in Brussels - Strategies for struggle - from 1986 until today

Author Hilde Geens (°1953) is senior staff member urban planning at BRAL. She has been working since the early eighties on the ‘European dossier’ and was deeply involved in all initiatives and actions described in this publication.

Afbeelding
coverzerowaste.png

De Bral-publicatie "Zero Waste in Brussel": geeft aanbevelingen over het afvalbeleid

Uit een reeks ronde tafels en brainstormings met terreinorganisaties distilleerdeBral de publicatie "Zero waste in Brussel...