Press release: Trilingual tool involves expats in the urban planning in Brussels

19/03/2013
kaartje_engels_0[1].jpg

De Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral vzw) wil expats in Brussel nauwer betrekken bij de stedenbouwkundige besluitvorming in Brussel. Al jaren voorziet BRAL als kritische Brusselse ngo de nodige up-to-date informatie in het Nederlands op haar website rond het systeem van openbare onderzoeken en overlegcommissies. Die tool is sinds vandaag, niet toevallig bij de start van het Europees Jaar van de Burger, ook beschikbaar in het Frans en het Engels.

Via de tool vind je achtergrondinfo, praktische weetjes en een selectie van  grote en kleine vergunningsaanvragen die in Brussel lopende zijn.

In 2013 is het 20 jaar geleden dat het EU-burgerschap zijn oorsprong vond. In de EU-verdragen staat dat iedere burger in de Unie bepaalde rechten heeft, waaronder bijvoorbeeld het recht om vrij te reizen en zich te vestigen in andere lidstaten. In deze verdragen kregen EU-burgers het recht om te stemmen bij en om zich kandidaat te stellen voor Europese en lokale verkiezingen.

Het is geen publiek geheim dat burgers van de EU zich vaak niet bewust zijn van deze rechten. “En dat is niet anders voor de 10.000-en ‘expats’ die in Brussel wonen en werken. Hun betrokkenheid bij de stedenbouwkundige ontwikkeling van onze hoofdstad is nochtans nodig” zegt Hilde Geens van Bral. Zij volgt al tientallen jaren de stedenbouwkundige dossiers op in de Europese wijk in Brussel. “In de buurten rond de Europese instellingen zou de lokale expertise en interesse van deze bewoners om verschillende redenen een grote meerwaarde kunnen betekenen. De wijkcomités die actief zijn in de Leopoldswijk zijn al langer op zoek naar manieren om hun EU-buren bij hun werking te betrekken. Deze drietalige tool is geen wondermiddel uiteraard, maar het zal de drempel om te participeren aan de Brusselse besluitvorming toch verlagen”.

Op de website van Bral vind je voortaan in drie talen (NL/FR/ENG) gedetailleerde info over hoe en waar je kunt deelnemen aan een openbaar onderzoek, op welke manieren je best je bezwaren aan de beleidsmakers overhandigt, hoe je best een bezwaarschrift opstelt,... Een doorklikkaart van Brussel leidt je ook naar alle openbare onderzoeken in de 19 gemeenten van Brussel en naar een kritische BRAL-selectie van openbare zoeken. De vertalingen gebeurden met de steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij.

DE TOOL: Openbare onderzoeken in Brussel 

Bral hoopt met deze drietalige tool ook andere niet-Nederlandstalige inwoners van Brussel te bereiken. “Het klassieke Nederlandstalige of zelfs tweetalige bewonerscomité bestaat niet meer in Brussel”, aldus Geens. “Bewonersgroepen spelen steeds meer op de realiteit in en trekken openlijk de internationale kaart. In de praktijk betekent dit vaak ook een meertalige communicatie. Door onze expertise nu ter beschikking te stellen in 3 talen willen we hen daar ook een handje bij helpen.”

In het voorjaar van 2013 brengt BRAL ook de drietalige publicatie ‘Strategieën in de strijd – bewonersactie in de Brusselse EU-wijk – van 1986 tot nu’ uit.

Contact Hilde Geens | Bral vzw // www.bralvzw.be // stafmedewerker stedenbouw en Europa // Zaterdagplein 13 – 1000 Brussel | T 02 217 56 33 |

Lees ook