Selfcity: short movies now fully online!

2184236.jpg
4421156_orig.jpg
4523010.jpg

BRAL, les Casseuses de Crise, PaletActif, Buurtpensioen 1000 Brussel, Corvia & Centre Vidéo de Bruxelles present 4 participative short films: Selfcity, citizens' initiatives create well-being. The short movies are fully online on the Selfcity website.

BRAL, les Casseuses de Crise, PaletActif, Buurtpensioen 1000 Brussel, Corvia & Centre Vidéo de Bruxelles presenteren 4 participatieve kortfilms onder de paraplu: "Selfcity, burgerinitiatieven creëren welzijn". De kortfilms zijn volledig te bekijken op de Selfcity-website.

Overal in Brussel komen mensen samen om het leven in de stad aangenamer en duurzamer te maken. Ze helpen elkaar, maken of herstellen voorwerpen, roepen diensten in het leven of beheren goederen of plaatsen die openbaar toegankelijk zijn. Op die manier bieden ze een alternatief voor een economie waar overconsumptie en het vergaren van bezit de norm zijn. Op initiatief van BRAL hebben 4 burgercollectieven (Corvia, Les Casseuses de Crise, PaletActif, Buurtpensioen 1000 BXL) hun parcours gefilmd. Bekijk ze op de Selfcity-website.

De 4 films zijn opgenomen in het Frans en zonder ondertiteling.

Corvia

 • Participatieve film onder regie van Joachin Guzman en Aurélia Pfend – 6 minuten – 2018 – BRAL – CVB;
 • Een open frigo 24/7;
 • Een open kleerkast 2 keer per week;
 • Geen monetaire transacties maar zorg en participatie.

Pens(i)ons quartier – Buurtpensioen

 • Participatieve film onder regie van Aurélia Pfend – 5 minuten – 2018 – BRAL – CVB;
 • S zoals Senior, maar vooral zoals ‘Service et Solidarité’;
 • Entraide met een hart voor de buren.

PaletActif

 • Participatieve film onder regie van Manuel Hanot  – 6 minuten – 2018 – BRAL – CVB;
 • Engagement, solidariteit, recup & delen, horizontaliteit, realistische dromen … Actoren van verandering !
 • Een gratis meubelatelier, open voor iedereen, opgericht door sans-papiers.

Les Casseuses de Crise

 • Participatieve film onder regie van Aurélia Pfend – 6 minuten – 2018 – BRAL – CVB;
 • Een alternatief voor een patriarchaal, racistisch en kapitalistisch systeem. Een plek voor vrijheid en samenhorigheid voor vrouwen.
No video provider was found to handle the given URL. See the documentation for more information.

Lees ook