Journée de réflexion Plans de circulation en milieu urbain : quelles suites ?

08/02/2023
savethedate-denkdag-circulatieplannen-website.png

BRAL, Brussels Studies Institute (BSI), Clean Cities Campaign en Heroes for Zero nodigen u met plezier uit op de Denkdag circulatieplannen in de stad: hoe gaan we verder? op 20 maart 2023 in CIVA. De denkdag is bedoeld voor actoren uit verschillende domeinen en achtergronden: medewerkers van lokale en regionale overheden, onderzoekers, praktijkwerkers, leden van verenigingen en iedereen die in het onderwerp geïnteresseerd is.

Zoals vele Europese steden staat Brussel momenteel in het middelpunt van grote stedelijke veranderingen, niet in het minst wat betreft het mobiliteitsbeleid en de nieuwe circulatieplannen. Het doel van de denkdag is om uit te wisselen, onderzoeksvraagstukken en -vragen naar voren te brengen, praktijken te ontwikkelen, en kansen en blinde vlekken van deze evoluties aan het licht te brengen. 

Klik hier voor meer informatie. Schrijf je hier in om deel te nemen aan de denkdag.