NEO2 au frigo ? Alors NEO1 aussi !

22/10/2020
Aperçu shoppingmonster_NEO.jpg

Maintenant que la Ville de Bruxelles a décidé de mettre définitivement au frigo le centre de congrès (NEO2), nous sommes d’avis qu’elle devrait faire suivre le même chemin au shopping center (NEO1). NEO1 est de toute façon presque déjà mort compte tenu de l’absence de toute base juridique et de voie d’accès au parking.

De Stad Brussel besliste nu definitief om het congrescentrum (NEO2) in de koelkast te leggen. Dan legt ze volgens ons dat shoppingcenter (NEO1) beter ook ineens op hetzelfde schap. Het is sowieso toch zo goed als dood bij gebrek aan juridische basis en toegangsweg naar de parking.

NEO2 in koelkast

NEO1 (het shoppingcenter) en NEO2 (het congrescentrum) zijn twee grootse plannen voor het Heizelplateau. De Mall of Europe diende als investeringsvehikel om het congrescentrum te betalen. En wie BRAL een beetje kent, weet dat wij tegen dat shoppingcenter zijn.  Zie deze lijst van artikels. Als NEO2 er niet komt, waarom dan nog verdergaan met NEO1?

Koppigheid, gekrenkte ego’s en angst voor een afkoopsom ongetwijfeld. Al hebben we de indruk dat de prijs voor het laten vallen van dit project zwaar overdreven wordt om er aan vast te kunnen houden. Hoe dan ook, is er hier nooit transparant over gecommuniceerd. Het Gewest en de Stad moeten dan ook de overeenkomst met het consortium achter NEO 1 (UNIBAILRODAMCO / CFE / BESIX ) publiek maken. Indien ze slim onderhandelden valt de schade mee en is er plaats één en ander te heronderhandelen.. We kunnen ons moeilijk voorstellen dat er geen exit-strategie is ingebouwd voor een project dat van bij de aanvang juridisch op losse schroeven stond en zeer omstreden is.

NEO1 ook geen goed idee

Het lijkt er echter op dat ze voorlopig nog halsstarrig vasthouden aan NEO I, waarbij ze verlangend uitkijken naar het geld dat nu niet meer in het congrescentrum moet gestoken worden. Nogmaals, dat laatste was altijd de vergoelijking om NEO I er door te duwen.. Maar blijkbaar zal er altijd wel een reden gevonden worden. Hoe dan ook, wat steevast vergeten wordt, zijn de kosten die het project met zich meebrengt. En dan hebben we het niet enkel over de leefbaarheid van de omliggende wijken, de extra files, de luchtverontreiniging en de faillissementen van andere winkels. Ook de aansluiting met bv de A12 dient met publiek geld betaald te worden En het onderhoud ervan tot in de eeuwigheid. En als daar niet met een tunnel gewerkt wordt, krijgen we van aan het Atomium een mooi perspectief op de afslag van een autostrade. Om kort te zijn, los van de vele indirecte kosten zijn er ook directe publieke kosten verbonden aan het project. En ook daar is geen transparantie over.

Maar hoe heel het project zal ontsloten worden is, zeker sinds het debacle van de verbindingsweg naar parking C, nog altijd onduidelijk. Daarvoor wachten we o.a. op het Richtplan van Aanleg voor de zone. En daar horen we al lang niets van..

Wervend, duurzaam project gezocht!

Tijd voor een hedendaags en duurzaam project dat niet steunt op het aantrekken van massa’s auto’s. Het Richtplan van Aanleg in aanmaak kan hierop verder werken en de Brusselaars betrekken bij wat een wervend project kan worden.

Walk and don’t look back!

Steyn Van Assche