"Plannen centrale lanen Brussel: nieuwe stadsautostrade in hypercentrum"

17/04/2014

Bral heeft zich de laatste weken, samen met experts en haar leden, gebogen over het plan voor de centrale lanen en reageert scherp.  “Op verschillende vlakken schiet het plan te kort. Het ‘nieuwe hart voor Brussel’ dat het stadsbestuur voor ogen heeft is, kort samengevat, een voetgangerszone voor automobilisten. De stad heeft niet de ambitie om de autodruk in het centrum te verminderen”, aldus Bral. “Het bestuur lapt het STOP-principe aan haar laars, stuurt het openbaar vervoer 10 jaar achteruit in de tijd en creëert met de miniring een nieuwe stadssnelweg en een nieuwe barrière tussen wijken.”

Eind januari 2014 stelde de meerderheid van de Stad Brussel aan de pers de grote lijnen voor van haar plan voor de heraanleg van de centrale lanen in het stadscentrum. Het ging vooral om principes, die werden vastgelegd in een officieel collegebesluit (“Een nieuw hart voor Brussel”). Ondertussen worden die principes steeds concreter gemaakt en worden de bewoners via infomomenten en publieke vergaderingen op de hoogte gebracht. Gisteren/donderdag 3 april nodigde de Brusselse schepen van mobiliteit Els Ampe ook de pers uit op zo’n informatievergadering. En enkele meer gedetailleerde richtlijnen staan sinds kort ook op de website van de Stad Brussel.

De keuze van het stadsbestuur om de heraanleg van de centrale lanen gecoördineerd aan te pakken, over de verschillende beleidsdomeinen heen, is goed. De ambitie om het doorgaand autoverkeer uit de Vijfhoek te weren en een grotere autoluwe zone te creeren, is uitstekend. Maar na een grondige lezing van de officiële collegebeslissing van de Stad Brussel en nu we duidelijke antwoorden kregen op onze vragen, reageert Bral negatief op een deel van de plannen. Onze volledige analyse vind in de pdf als bijlage bij dit persbericht.

Na een uitvoerige analyse van de huidige plannen – cfr. bijlage - doet BRAL volgende voorstellen aan het stadsbestuur:

 • Herzie de basisprincipes van het collegebesluit van januari 2014 (‘Een nieuw hart voor Brussel’). De doelstelling van dit plan moet expliciet zijn om het aantal auto’s in het centrum drastisch te verminderen. Het Iris-II-mobiliteitsplan en de mobiliteitsordonnantie verplichten de Stad daartoe.
 • Hanteer het STOP-principe en denk eerst na over fietsassen en busbanen vooraleer je maatregelen neemt ten voordele van de doorstroming van autoverkeer. Alleen zo creëer je een stad op mensenmaat.
 • Neem concrete en bindende engagementen om de situatie voor fietsers ook echt te verbeteren: schrap parkeerstroken op de belangrijkste fietsassen, zowel noord-zuid, als oost-west.
 • Creëer extra vrijliggende busbanen - zodat de bus aantrekkelijker wordt - in plaats van ze te schrappen. Zo vermijd je dat bussen zich vastrijden in het verkeer.
 • Weer het transitverkeer uit het centrum door een écht lussensysteem. Wijs bezoekende auto's de weg naar parkeergarages van op de kleine ring en niet van op een nieuwe miniring (de ‘bestemmingslus’). Zo’n ring verhindert automobilisten niet om het centrum door te sluipen.
 • Voorzie geen tweerichtingsbanen in het hypercentrum. Tweerichtingsbanen zijn onveiliger en zijn moeilijk oversteekbaar.
 • Bepaal zelf het aantal parkeerplaatsen dat de Vijfhoek nodig heeft. Gebruik het parkeerbeleid als een instrument om mensen te stimuleren andere vervoersmodi te gebruiken.
 • De publieke ruimte moet ook levenskwaliteit brengen voor de bewoners en bezoekers van de stad. Zeker de bewoner van de Vijfhoek of de 19de eeuwse buurten mist daartoe vaak de ruimte thuis. Straten en pleinen in het centrum kunnen en moeten de mens in contact brengen met groen.
 • Om de organisatie van evenementen in de openbare ruimte in goede banen te leiden zijn er duidelijke en transparante criteria nodig op basis waarvan een evenement wel of niet kan plaatsvinden. Ook de bewoners moeten hierover in een beheerscomité kunnen meebeslissen. Er is meer nodig dan alleen de goed- of afkeuring van de brandweer en de politie.
 • We vragen een reality check voor het plan, door de bevolking toe te staan perverse effecten en alternatieven te identificeren.
 • Communiceer eenduidig en met één stem. Zorg voor duidelijkheid van bij het begin. Verhinder dat er verkeerde verwachtingen worden geschapen door versnipperde communicatie.

Contact:

BRAL: 02 217 56 33

Joost Vandenbroele  gsm 0473 85 35 37

of Piet Van Meerbeek gsm 0478 999 707

Lees ook