RRUZ et tours de la rue de La Loi

14/11/2019
Aperçu sfeer - D4-D5 ici l'europe - foto strens.jpg

Le 24 septembre, le Conseil d'État annulait le Règlement Régional d'Urbanisme Zoné (RRUZ) de la rue de la Loi, donnant ainsi raison aux associations (AQL, GAQ, IEB, BRAL) et aux riverains requérants. Au bout d’une procédure particulièrement longue (presque 6 ans) et aux multiples rebondissements, y compris un passage par la Cour européenne de Justice de Luxembourg, le Conseil d’Etat devait encore se prononcer le 22 octobre sur la légalité des permis d’urbanisme délivrés par la Région sur la base du RRUZ pour deux tours, dont l’une déjà construite par le promoteur Atenor le long de la chaussée d’Etterbeek. En toute logique juridique, l’arrêt du Conseil d'État aurait probablement rendu les permis illégaux (et donc les tours illégales). 

Op 24 september heeft de Raad van State de Gezoneerde Gewestelijke Stedenbouw-kundigeVerordening (GGSV of RRUZ in het Frans) van de Wetstraat geannuleerd, waardoor de verenigingen (AQL-VLW, BRAL, GAQ, IEB) en de eisende bewoners in het gelijk werden gesteld. Na een bijzonder lange procedure (bijna 6 jaar) en vele wendingen, inclusief een passage voor het Europese Hof van Justitie van Luxemburg, moest de Raad van State op 22 oktober nog een beslissing nemen over de wettigheid van de vergunningen afgeleverd door het Gewest voor twee torens, waarvan er één al werd gebouwd langs de Etterbeekse Steenweg door de promotor Atenor. Volgens de juridische logica zou het besluit van de Raad van State de vergunningen waarschijnlijk illegaal gemaakt hebben (en dus de torens illegaal).

Het is duidelijk dat het Gewest en de promotors, die ervoor hadden gekozen aanzienlijke risico's te nemen in een onzekere juridische context, bereid zijn geweest de zware gevolgen van hun roekeloosheid te dragen. Daardoor waren de verwachtingen op de hoorzitting van 22 oktober hooggespannen.

Op de avond van 21 oktober, de dag voor de hoorzitting,

Wat een onverwachte ommekeer !

De advocaten van de verenigingen en de leden van de Raad van State vernemen dat de betwiste vergunningen ingetrokken zijn en dat nieuwe vergunningen rap-rap zijn afgeleverd door de afgevaardigde ambtenaar enkel op basis van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV of RRU in het Frans. Eens de betwiste vergunningen ingetrokken, werd de procedure nutteloos ! Ter zitting waren de woede van de verenigingen en de ergernis van de Raad van State meer dan voelbaar.

Nieuwe wankele vergunningen

Maar de nieuwe stedenbouwkundige vergunningen zijn wankel. Wetende dat de GGSV van de Wetstraat werd geïmplementeerd om af te wijken van een hele reeks bepalingen die door de GSV worden gereguleerd, inclusief de hoogte van de torens, die veel hoger is dan de toegelaten afmetingen, hoogstwaarschijnlijk zijn deze nieuwe vergunningen twijfelachtig en juridisch betwistbaar.

Maar voor het Gewest ligt het probleem waarschijnlijk ergens anders en is dit enkel, een vertragingstactiek. Ze wil tijd winnen in afwachting van het Richtplan van Aanleg (RP) of ( PAD in het Frans) van de Wetstraat. Momenteel is dit tot 5 december in openbaar onderzoek gesteld.

Op korte termijn zou dit RPA het hachje van de promotoren en van het gewest kunnen redden.

Verbrusseling, I’ll be back ?

Het Brussels Gewest heeft ervoor gekozen om het lange hoofdstuk van de RRUZ af te sluiten met een laatste pirouette ten gunste van enkele 'happy few' van de vastgoedsector.  Daarbij kijken ze minachtend neer op de eisende verenigingen en wijkbewoners en tonen een verontrustende nonchalance ten opzichte van de Raad van State. Ze lijkt zo mee te werken aan de verslechtering van onze Brusselse stedenbouwkundige democratie alsof het haar erom te doen is terug te keren naar de ergste tijden van de ‘Verbrusseling’(Bruxellisation in het Frans) .

Nu de RPA's (12 in totaal over gans het Brussels gewest) worden uitgewerkt en nu die voor de Wetstraat zich in de fase van openbaar onderzoek bevindt, is het moment slecht gekozen. om het wantrouwen en de argwaan van de burgers op te wekken.

CONTACTEN

BRAL  : Gaëtan Van Der Smissen 0474 83 59 74 info[a]bral.brussels
AQL :  Marco Schmitt  0497 122 770 marco.schmitt[a]mar-sch.net
GAQ  : Barbara Bentein  0472 208 198 ca[a]gaq.be
IEB  : Isabelle Marchal 0485 79 72 73 isabelle_marchal[a]hotmail.com