Vorst-sur-Senne

24/09/2019
Aperçu Dia1.JPG
Aperçu Dia2.JPG
Aperçu Dia3.JPG
Aperçu Dia4.JPG

Dans la bonne tradition, le BRAL poursuit son exploration des zones urbaines émergentes. Après Biestebroeck, le Vergotedok et le quartier Midi, nous explorons le bas de Forest le samedi 5 octobre après-midi.

Naar goede traditie zet BRAL haar verkenning van ontluikende stadsgebieden verder. Na Biestebroeck, het Vergotedok en de Zuidwijk verkennen we op zaterdagmiddag 5 oktober het onderste deel van Vorst.

Tijdens een gratis discussiewandeling bespreken we de stadsprojecten die de wijk zullen veranderen, vanuit verschillende invalshoeken, zoals landschapscontinuïteit, waterbeheer en mobiliteit. Officiële en minder officiële actoren die een link hebben met de wijk zullen getuigen van hun Vorst. Het is dus een gelegenheid om in een vriendelijke sfeer te discussiëren over de toekomst van Vorst.

Welkom om Vorst en zijn hoekjes en gaatjes te verkennen en de discussies te verrijken!

Dit evenement is gratis. Schrijf je snel in via deze link. Wees er op tijd bij op het dakterras van Wiels (13u45). We beginnen daar al met een toelichting van een aantal vraagstukken om daarna om 14u met de wandeling te starten. 

Hier al een tipje van de sluier:

  • Leefmilieu Brussel en Brusseau werken samen aan een hydrologische studie over een deel van Vorst. Ze presenteren in grote lijnen de kaarten en illustraties. Brusseau zal ook haar onderzoekactie voorstellen dat het samen met de bewoners, onderzoekers en terreinwerkers onderneemt. Ze brengen ook concrete voorstellen om het risico op overstromingen in Brussel te verminderen en een cartografie van “hydrologische gemeenschappen”.
  • Cedric Verstraeten van de gemeente Vorst zal uitleggen hoe al de plannen om de zone te ontwikkelen in elkaar inhaken en een continu landschap mogelijk maken. En er zijn heel wat plannen: een contract voor stadsvernieuwing (SVC 4), het duurzame wijkcontract Wiels-sur-Senne (mét Facebook-pagina), het Beeldkwaliteitsplan (BKP), een masterplan, ...
  • Het bewonerscomité Marais Wiels zal het hebben over hun acties rond het moeras. Een beetje verder zullen we meer te weten komen over het project om een park aan te leggen aan de Voor-Zenne. Hier zie je hen in een reportage van BX1.
  • Maar valt er echt zoveel te zeggen over water in Brussel? Ja hoor! Neem maar eens een kijkje op deze kaart van Coördinatie Zenne. We zorgen dat de Zenne op je pad komt op onze wandeling!
  • Er is ook ruimte om te spreken over mobiliteit. Dit deel van Vorst zal doorkruist worden door een fiets-GEN aka het Gewestelijk Expressnet voor fietsers. Beliris en Brussel Mobiliteit trekken dit project. Deze laatste heeft trouwens een handige app om je fietsroutes te plannen.
  • Wie in Laagvorst ‘mobiliteit’ zegt, die zegt ook ‘breuklijnen’: treinsporen, barrières, … We passeren er een aantal om een zicht te krijgen op de nieuwe en komende verbindingen. Zo is er het toekomstige Tweeoeverspark dat de spoorwegen niet langer de rug toekeert.
  • Tot slot luisteren we naar het comité Bervoets over haar project van een stedelijke rivier. Ze doen hun verhaal aan de goed-verstopte bron van de Calvaire, nabij de Schaatsstraat.
  • Met een conviviale drink in Gemeenschapscentrum Ten Weyngaert sluiten we de namiddag af.

Zin gekregen om deel te nemen? Schrijf je snel in via deze link.