#PlanBJosaphat: duurzaam alternatief voor betonplan Josaphatsite op komst

15/12/2020

De Brusselse Ministers komen aanstaande donderdag (17 december) voor een laatste keer samen dit jaar. Mogelijks zullen ze beslissen over het lot van de Josaphatsite. Op het westelijke, braakliggende deel van de Josaphatsite wil de Brusselse regering een residentiële wijk optrekken. Op het oostelijke, al bebouwde deel voorziet ze zowel bedrijven en woningen als voorzieningen. Maar het overheidsproject is nog niet in beton gegoten. 10 verenigingen en inwoners laken het huidige plan en reiken de Brusselse regering hun #PlanBJosaphat aan.

De Brusselse Ministers komen aanstaande donderdag (17 december) voor een laatste keer samen dit jaar. Mogelijks zullen ze beslissen over het lot van de Josaphatsite. Op het westelijke, braakliggende deel van de Josaphatsite wil de Brusselse regering een residentiële wijk optrekken. Op het oostelijke, al bebouwde deel voorziet ze zowel bedrijven en woningen als voorzieningen. Maar het overheidsproject is nog niet in beton gegoten. 10 verenigingen en inwoners laken het huidige plan en reiken de Brusselse regering hun #PlanBJosaphat aan.

#PlanBJosaphat

Begin december interpelleerden meer dan tien Brusselse verenigingen en buurtcollectieven de overheid met een campagne op sociale media als reactie op het gebrek aan overleg. Via een online petitie gaven meer dan 11.000 mensen aan het niet eens te zijn met het huidige plan en eisten ze een andere visie: een Plan B voor Josaphat.

Amandine Tiberghien, stafmedewerker bij Natagora, legt uit: "We willen dat het huidige plan wordt gereset en dat het groen groen blijft. Concreet willen we: 

  1. Op het westelijke deel de biodiversiteit beschermen en een band creëren tussen de natuur en de stadsbewoners.
  2. Het oostelijke deel wijden aan woningen, sportfaciliteiten, uitrusting en stedelijke industrie
  3. Het centrale deel van de sporen vrijhouden als ecologische netwerk en voor zachte mobiliteit."  

Steyn Van Assche, stafmedewerker stedenbouw en milieu bij BRAL, vult aan: "Waarom verdichten op schaarse open ruimte in Brussel? We moeten bouwen waar het al bebouwd is. Het potentieel van het industriegebied ten oosten van het terrein is groot en nu onderbenut. Als je dit deel wijdt aan woningen, sportfaciliteiten, uitrusting en stedelijke industrie, kunnen we de open ruimte open laten. De logica zelve! Een fijnere analyse van het industriële weefsel is nodig - we willen de werkgelegenheid niet in gevaar brengen - maar een slimmer ruimtegebruik is zeker mogelijk. ” 

BRAL, Natagora, maar ook vele geëngageerde burgers, comités en verenigingen werken achter de schermen aan een Plan B. Ze menen dat mens en natuur kunnen samengaan op de Josaphatsite en roepen op om tot een gedeelde en gedragen visie te komen.

“Natuur in de stad is essentieel voor huisvesting”

Amandine Tiberghien (Natagora): “Zelfs in de stad wordt de natuur erg rijk, als je het een beetje de ruimte geeft. De Josaphatsite is een uitgestrekte wild grasland waar meer dan 1.000 soorten zijn waargenomen, waaronder 120 wilde bijen (meer dan in het hele Zwin, dat tien keer zo groot is), 32 libellen en vlinders die uniek zijn voor Brussel. Het is ook een eersteklas trekpleister voor vogels. We geloven dat huisvesting en natuur in de stad bondgenoten moeten zijn, geen tegenstanders.”

Steyn Van Assche (BRAL) vult aan: “De omstandigheden zijn zo veranderd, dat we het volledige plan moeten herzien. Toen de regering het plan voor Josaphat opstelde, schatte ze de bevolkingsgroei veel hoger in. Al snel nadat we ‘in ons kot’ moesten blijven als maatregel tegen het coronavirus, beseften we dat de natuur broodnodig is. Vooral wie geen terras of tuin heeft (en dat is het geval voor veel stadsbewoners), snakt naar groen. Door meer telewerk komt er kantoorruimte vrij voor een andere bestemming. En stadsvernieuwing, het bouwen en renoveren waar al gebouwen staan, biedt enorme kansen.” 

“Anderzijds,” zo stelt hij, “als we beslissen om groene ruimtes te betonneren zoals het richtplan nu voorstelt, creëren we warmte-eilanden en ondoorlaatbare gebieden, verarmt het landschap en de biodiversiteit en verminderen we de aantrekkelijkheid van de stad. In een tijd van afnemende biodiversiteit, klimaatverandering en een wereldwijde pandemie is dat geen goed idee.”

De coalitie van het #PlanBJosaphat wijst betrokken politici (PS, Ecolo-Groen, DéFI, Open VLD, one.brussels) op de kans om een langetermijnvisie op te stellen voor de Josaphatsite om de stedelijke uitdagingen aan te gaan. Ze vragen om een raadpleging om samen aan de stad te bouwen voor de Brusselaars.

Notitie voor journalisten

De verenigingen en burgercollectieven werken aan een manifest voor een alternatief plan voor de Josaphatsite. Dit zal midden januari gepubliceerd worden. 

Perscontact: 

  • Natagora: Amandine Tiberghien, 02 893 09 25 (FR)
  • BRAL: Steyn Van Assche, 0498 13 25 86 (NL)

Getekend door:

ARAU, BRAL, Bruxelles Nature, collectif Bas Les PAD, Comité Mediapark, Natagora, Natuurpunt Brussel, Josaph’aire, Sauvons La Friche Josaphat, Sauvons le parc avenue des jardins.

Documentatie

Lisez aussi