neo

Belangrijke stap in NEO-dossier

De sociaaleconomische partners zijn het eens dat het NEO-monster voeden op de Heizel een slecht idee is.

The shoppingmonster strikes back

Gelukkig was monsters verslaan nog nooit zo eenvoudig: schrijf en masse een bezwaarschrift tijdens het openbaar onderzoek om het Gewestelijk Bestemmingsplan te wijzigen. Que? 

NEO : les solutions au problème de mobilité n’existent pas !

De Brusselse regering probeert opnieuw het gewestelijk bestemmingsplan te wijzigen voor NEO, de ‘Mall of Europe’. Het Interregionaal Platform en twee wijkcomités geven de drie voorgestelde mobiliteitsoplossingen een onvoldoende.

La Plateforme interrégionale pour une économie durable demande une réévaluation de l’ensemble du projet Neo !

Juste avant les vacances d'été, la Plateforme interrégionale pour une économie durable avait eu vent de la volonté d’une partie du Gouvernement bruxellois de donner un coup d’accélérateur à la modification partielle du PRAS...

NEO2 au frigo ? Alors NEO1 aussi !

La Ville de Bruxelles a décidé de mettre définitivement au frigo le centre de congrès (NEO2). Et à notre avis, elle devrait faire suivre le même chemin au shopping center (NEO1).

NEO terug naar af

BRAL’s voorspelling over het megalomane shoppingcenter blijkt te kloppen. Het Gewest wilde een verbindingsweg naar de Ring illegaal gebruiken en kreeg daarvoor nu een njet.

NEO, un handicap pour la ville et la démocratie

A l’heure de la déconvenue du centre commercial Docks Bruxsel qui accuse le départ d’une vingtaine d’enseignes, la Ville et la Région bruxelloise s’entêtent à vouloir faire rentrer  les 72.000 m² de surfaces commerciales du projet NEO.

NEO I: BRAL gaat in beroep

BBL, IEB, BRAL en een vertegenwoordigster van verschillende buurtcomités verstuurden zaterdag een brief naar Céline Frémault (Min. Leefmilieu Brussel). Het onderwerp? Het geleverde Milieucertificaat voor NEO I en meer bepaald wat er aan schort.

Het ideale Laken-Jette? Alvast geen hoofdweg door het park

Het megalomane NEO1-monster is in zijn huidige vorm onaanvaardbaar. Het bedreigt het park van Laken, de levenskwaliteit aan de Heizel en garandeert extra files. Lees meer in ons verslag van de KWB-fietstocht. Teken de petitie!

Communiqué de presse : Le projet Neo : un projet rétrograde !

Woensdag 7 maart buigt de overlegcommissie zich over de attest-aanvraag voor NEO I. We struikelen vooral over het megalomaan winkelcentrum.