Wat brengt de toekomst?

03/04/2023
Preview NO2 globaal

Er ligt nog heel wat werk op de tafel voor Brussel. De emissies verder terugdringen blijft een belangrijke opdracht, en we zullen waakzaam moeten blijven dat de genomen maatregelen sociaal rechtvaardig zijn. Er zijn heel wat instrumenten voorhanden (slimme kilometerheffing, autoluwe wijken ofte leefwijken, lage emissiezone, …), maar een ambitieuze toepassing ervan is natuurlijk cruciaal.

We zullen samen met vele andere Brusselaars druk op de ketel moeten blijven zetten. Als er iets duidelijk is geworden in de afgelopen jaren, is het wel dat publieke burgeracties een concrete impact kunnen hebben. Ook de relevantie van citizen science als een strategie voor maatschappelijke verandering is duidelijk dankzij onder andere CurieuzenAir, zowel op kleine als grote schaal.

Met BRAL zullen we verder werken met onze leden en achterban aan een duurzame stad waar het fijn is om te wonen voor iedereen. Er zijn nog heel wat uitdagingen voor Brussel die onze aandacht verdienen, en waar we gelukkig ook heel wat steun vinden bij de Brusselaars en het Brusselse middelveld.

We blijven nog met vragen zitten

Na CurieuzenAir bleven we nog met vragen zitten. Wat was het effect van de naweeën van de covid-19 periode? In de officiële meetstations zien we bijvoorbeeld de luchtvervuiling weer omhooggaan. Zet de algemeen dalende trend zich door of wordt die trend helaas opnieuw doorbroken? Blijven de meest vervuilde plaatsen achter bij de algemene verbetering? Vergroot dit de kloof inzake milieurechtvaardigheid? Gaat de verbetering wel snel genoeg, wetende dat we anno 2022 nog steeds focussen op EU-waarden die door de wetenschappelijke inzichten voorbijgesneld zijn? Draagt het huidige beleid, zoals Good Move of Renolution, bij aan een versnelling?

Genoeg vragen om blijvend te onderzoeken hoe het met onze lucht gesteld is. Genoeg vragen ook om te blijven sensibiliseren en mobiliseren rond het belang van gezonde lucht. Want nog steeds zijn heel wat Brusselaars niet voldoende op de hoogte van de negatieve impact van slechte lucht op hun gezondheid en die van hun kinderen. Nog te weinig horen we hoe opstoten in luchtvervuiling een goed leven voor Brusselaars met ademhalingsproblemen soms onmogelijk maken. Nog te veel inwoners zien luchtvervuiling als een quasi “natuurlijk” gegeven in de stad. Nog steeds schuiven politici en beleidsmakers gezonde lucht wel naar voren als noodzakelijk, maar trekken ze tegelijk van leer tegen de maatregelen die daartoe zouden moeten leiden.

ExpAIR is back!

Daarom lanceert BRAL samen met Leefmilieu Brussel een nieuw luchtmeetproject onder de reeds gekende noemer ExpAIR. Na het globale beeld van CurieuzenAir kiezen we voor gerichte NO2-metingen op de vermoedelijk meest vervuilde plaatsen en voor mini-meetcampagnes in functie van veranderingen in de publieke ruimte. We gaan er met ExpAIR opnieuw voor om coalities te smeden tussen burgers, organisaties, beleidsmakers, wetenschappers, … kortom: iedereen die relevant is om een bijdrage te leveren aan een betere lucht in Brussel. Je zal dus zeker nog van ons horen in de komende jaren.

Wil je zelf de luchtkwaliteit in je straat meten? Je kan nog steeds een Airbeam uitlenen van BRAL. Contacteer ons op info@bral.brussels.

 

Inhoud 'Dit was CurieuzenAir'

Read also

 • Afbeelding
  Curieuzenair_Wetstraat-5.jpg

  CurieuzenAir reveals a striking disparity in air pollution levels across Brussels

  Between 25 September and 23 October 2021, 3,000 Brussels citizens participated in CurieuzenAir, the largest ever citizen science project on air quality in our capital. These are the results.

 • Afbeelding
  uitnodiging-alles.PNG

  Invitation BRAL presents CurieuzenAir

  The results of CurieuzenAir are coming! BRAL is happy to invite you to an information session about CurieuzenAir in your neighbourhood.

 • Afbeelding
  bedanking-number.jpg

  5.578 candidate citizen scientists for CurieuzenAir BXL

  The inhabitants of Brussels are enthusiastic about mapping out air quality themselves. When the registration period for CurieuzenAir BXL ended on Sunday 13 June, the counter stood at 5.578.