Woon-energiepact van de Klimaatcoalitie

13/03/2024
Preview Klimaatcoalitie Woon-energiepact
Klimaatcoalitie Woon-energiepact

De Klimaatcoalitie maakte in 2023 het Woon-energiepact. Deze reeks cruciale maatregelen maken het volgens hen mogelijk om de uitstoot van broeikasgassen in de hele sector drastisch te verminderen en het recht op betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting voor iedereen mogelijk te maken. BRAL is lid van de Klimaatcoalitie.

Het pact is opgebouwd rond 4 centrale pijlers en 40 belangrijke maatregelen om dit te bereiken.
Ben je benieuwd? Lees de volledige tekst hier!

Read also