Belgian Housing Action Day

26/02/2020
Aperçu 87029763_1966720920130420_8779571219323158528_n.jpg

Vandaag in België slapen er nog altijd duizenden mensen op straat. Duizenden mensen kunnen hun huur niet betalen. Duizenden wonen in ongezonde of te kleine woningen en duizenden anderen zijn bang om geen degelijke huisvesting te vinden. Mensen voelen zich vaak alleen geconfronteerd met woonproblemen. Ze schamen zich voor hun situatie, hoewel dit een collectief probleem is. Sluit je aan en mobiliseer voor het recht op wonen!

Huisvesting is een basisrecht en wij eisen dat het als zodanig wordt erkend. Huisvesting moet worden gezien als één van de pijlers van de sociale zekerheid, naast gezondheidzorg en onderwijs. De vermarkting van onze woonplaatsen ontneemt ons dit recht. Wij willen dit recht verdedigen. Sluit je aan en mobiliseer voor het recht op wonen!

Een nationale alliantie van verenigingen en collectieven die actief zijn in de gezondheidszorg, de strijd tegen de armoede, het recht op de stad en het recht op huisvesting slaan de handen in elkaar. Sluit je aan en mobiliseer op 28 maart 2020.

Corona update:

We trekken niet meer de straat op gezien de corona-maatregelen. Maar je kan wel nog actie voeren! Bereid een kleine interventie voor (een foto, bordje, tekst, video, spandoek op het raam enz.) en deel het in de Belgian Housing Action Day-groep op Facebook!

BRAL gelooft in een stad waar het goed is om te leven. “Het recht op wonen primeert op het recht op privé-eigendom.”, staat in onze visie. Wie basisbehoeften vermarkt, schaadt onze beschaving. We onderschrijven dan ook de 6 eisen van het platform:

  • meer inspraak,
  • meer sociale woningen,
  • geen leegstand meer,
  • solidaire en ecologische plattelands- en stadsontwikkeling,
  • meer omkadering van de huurprijzen en
  • een waardig onderkomen voor iedereen.

Met onder andere ook nog:

RBDH - BBRoW / Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l'Habitat, Inter-Environnement Bruxelles (IEB), Brussels Platform Armoede, Ligue des droits humains, Toestand, FéBUL - BFUH / Fédération Bruxelloise Unie pour le Logement, Hôtel Flambeau, 123, Une Maison en Plus, Bruxelles Laïque

Deze mobilisatie kadert in de internationale oproep voor een actiedag voor het recht op huisvesting op 28 maart 2020!
Meer info > http://www.housing-action-day.be/nl