To metro or not to metro? Argumentaire sur le métro nord

13/02/2018
Aperçu Metro publicatie_Website Nieuwsbrief.png

Que penser du projet de nouvelle ligne de métro nord-sud ? Plus de transports en commun, on ne demanderait pas mieux, n’est-ce pas ? Évidemment, mais nous nous posons tout de même de nombreuses questions sur ce projet spécifique. Et nous ne sommes pas les seuls.

Wat te denken van de geplande Noord-Zuid metro? Meer openbaar vervoer, dat kan alleen maar een goede zaak zijn, toch? Natuurlijk, maar bij dit specifieke plan stellen wij ons wel veel vragen. En velen met ons.

Vandaar dat we de argumenten pro- en contra grondig bestudeerden en ons oor te luisteren legden bij specialisten, burgers en andere organisaties. De synthese van die zoektocht resulteerde in deze BRAL-publicatie. We gaan in op onder andere deze vragen:

  • Zou het verplaatsen van het openbaar vervoer meer ruimte creeëren voor auto's boven de grond?
  • Hoe zou de vrijgekomen publieke ruimte worden ingekleurd?
  • Zou de bovengrondse handel nog voldoende bereikbaar zijn? En de ondergrondse handel voldoende divers?
  • Zou een diepe metro de verplaatsing sneller of net trager maken?
  • Zou de nieuwe metro voldoende gebruikers aantrekken? En wat als ze dat niet doet?
  • Wat zijn de kosten van het volledige verhaal en wie zou ze betalen?
  • Wat is de totale impact van het project op het milieu? 

Bij BRAL vinden we je gefundeerde mening belangrijk. Deze brochure kan je helpen bij het vormen van die mening. Je kan ze lezen als een lijst van tien argumenten die in het debat kunnen opduiken. Denk er gerust het jouwe van en ga er vooral zelf mee aan de slag om je eigen mening te vormen.

BRAL hoopt met dit ‘argumentarium’ het publieke debat over deze en toekomstige metro’s in Brussel te onderbouwen én aan te zwengelen. Want ook al lijkt het beleid beslist, er zullen nog veel vergunningsaanvragen volgen.  

Meer weten? De publicatie bestellen? Meedoen? Ideeën opsturen? www.bral.brussel/contact

Publicatiejaar
2018