PAD et lutte contre le dérèglement climatique?!

25/10/2019
Aperçu 9756ae1da289d49b24c5818f8f37e8c6.jpg

 

Op donderdag 24 oktober kondigde de regering van het Brussels Gewest haar maatregelen aan om de klimaatverandering aan te pakken. BRAL juicht toe dat de regering niet bang is om cijfers te plakken op haar aspiraties. We zijn wel bezorgd over het ontbreken van een integrale visie voor het klimaat op stedenbouwkundig vlak.

Als de regering het meent om het klimaat als thema op te nemen, dan moet ze dat ook op het ruimtelijk plan doen. Voor stedenbouw is er een radicale shift in denken nodig van demografie naar temperatuur. Dit betekent een andere invulling van de richtplannen van aanleg. De richtplannen van aanleg geven een kader aan de stedelijke ontwikkeling van belangrijke zones met onder andere als objectief het verdichten van de stad. Ze leggen de toekomst van Brussel in grote mate vast. De regering maakt geen melding van de richtplannen van aanleg in haar pakket van maatregelen van 24 oktober.

“Om hitte-eilanden te bestrijden, de doorlaatbaarheid te verbeteren en meer natuur te ontwikkelen op korte afstand van elke Brusselaar is een ambitieus  groen en blauw netwerk nodig. De richtplannen van aanleg spelen daarin een belangrijke rol. Zeker als je weet dat sinds 1985 maar liefst 800 hectare doorlaatbare grond (= 1120 voetbalvelden) “gebetonneerd” is.” – Steyn Van Assche, stadsbeweging BRAL

De richtplannen van aanleg werden grotendeels geschreven door de vorige regering, dus voor de grote omslag naar het klimaat die het huidige regeerakkoord zo kenmerkt. BRAL vroeg dan ook een PAD-pauze zodat de overheid de tijd kon nemen om te evalueren en de machine goed af te stellen. Deze vraag werd spijtig genoeg niet ingewilligd. Er kwam integendeel een pletwals aan plannen in openbaar onderzoek.

BRAL herhaalt daarom haar vraag om op zijn minst een impactstudie te maken van alle PAD’s samen.

“Welk effect hebben alle PAD’s samen op groen, biodiversiteit en klimaat? In het huidige kader van de richtplannen van aanleg komt er geen antwoord op deze vraag,” kaarten Steyn Van Assche en Marie Couteaux van BRAL aan.

BRAL wijst onze kersverse minister van Klimaattransitie en Leefmilieu daarom vooral op het belang van de richtplannen van aanleg om zijn ambitieuze doelstellingen te halen. Het belang van een goede samenwerking tussen leefmilieu en onder meer territoriale planning en stedenbouw valt daarin niet te onderschatten.

Contact: Steyn Van Assche | steyn[a]bral.brussels | 0498 13 25 86

Lees hier meer