Richtplannen van aanleg en klimaat?!

25/10/2019

 

Op donderdag 24 oktober kondigde de regering van het Brussels Gewest haar maatregelen aan om de klimaatverandering aan te pakken. BRAL juicht toe dat de regering niet bang is om cijfers te plakken op haar aspiraties. We zijn wel bezorgd over het ontbreken van een integrale visie voor het klimaat op stedenbouwkundig vlak.

 

Op donderdag 24 oktober kondigde de regering van het Brussels Gewest haar maatregelen aan om de klimaatverandering aan te pakken. BRAL juicht toe dat de regering niet bang is om cijfers te plakken op haar aspiraties. We zijn wel bezorgd over het ontbreken van een integrale visie voor het klimaat op stedenbouwkundig vlak.

Als de regering het meent om het klimaat als thema op te nemen, dan moet ze dat ook op het ruimtelijk plan doen. Voor stedenbouw is er een radicale shift in denken nodig van demografie naar temperatuur. Dit betekent een andere invulling van de richtplannen van aanleg. De richtplannen van aanleg geven een kader aan de stedelijke ontwikkeling van belangrijke zones met onder andere als objectief het verdichten van de stad. Ze leggen de toekomst van Brussel in grote mate vast. De regering maakt geen melding van de richtplannen van aanleg in haar pakket van maatregelen van 24 oktober.

“Om hitte-eilanden te bestrijden, de doorlaatbaarheid te verbeteren en meer natuur te ontwikkelen op korte afstand van elke Brusselaar is een ambitieus  groen en blauw netwerk nodig. De richtplannen van aanleg spelen daarin een belangrijke rol. Zeker als je weet dat sinds 1985 maar liefst 800 hectare doorlaatbare grond (= 1120 voetbalvelden) “gebetonneerd” is.” – Steyn Van Assche, stadsbeweging BRAL

De richtplannen van aanleg werden grotendeels geschreven door de vorige regering, dus voor de grote omslag naar het klimaat die het huidige regeerakkoord zo kenmerkt. BRAL vroeg dan ook een PAD-pauze zodat de overheid de tijd kon nemen om te evalueren en de machine goed af te stellen. Deze vraag werd spijtig genoeg niet ingewilligd. Er kwam integendeel een pletwals aan plannen in openbaar onderzoek.

BRAL herhaalt daarom haar vraag om op zijn minst een impactstudie te maken van alle PAD’s samen.

“Welk effect hebben alle PAD’s samen op groen, biodiversiteit en klimaat? In het huidige kader van de richtplannen van aanleg komt er geen antwoord op deze vraag,” kaarten Steyn Van Assche en Marie Couteaux van BRAL aan.

BRAL wijst onze kersverse minister van Klimaattransitie en Leefmilieu daarom vooral op het belang van de richtplannen van aanleg om zijn ambitieuze doelstellingen te halen. Het belang van een goede samenwerking tussen leefmilieu en onder meer territoriale planning en stedenbouw valt daarin niet te onderschatten.

Contact: Steyn Van Assche | steyn[a]bral.brussels | 0498 13 25 86

Lees hier meer

Read also

 • Afbeelding
  superterram-soil

  Super Terram – for living soil in the city

  What is the role of soil in the city? The question seems so logical, but it immediately leads you on an exploration in which you can get lost. And for BRAL, the pertinent question was added: what is the role of soil in urban planning and urbanism? This 'bottin' shows the multitude of ideas out there.

 • Afbeelding
  Waterconferentie 6/3/2023
  Urban planning

  “Where does the rain go?” - Relive the conference

  On March 6th 2023, Brussels became the European center of urban rainwater management for a short moment. London, Copenhagen, Paris and Brussels revealed their plans to avoid floods and sewage overflows. We hope that the information will live on after the conference, so don’t hesitate to view, review and share the different presentations.

 • Afbeelding
  Stadsbiografie-RoseVandepitte-04.jpg
  Urban planning

  Slowly shifting course in Brussels' urbanism

  Lot of news from the Brussels' urbanism front. Our eye fell on two items we followed from up close: the tower fetish in the European quarter and an automatic percentage of public - not yet social - housing to developments.