Une seconde chance pour Cureghem

26/09/2022
Aperçu cureghem_sur_mer_-_photo_cc_hannes_de_geest[1].jpg
Aperçu logos_7_associations.jpg

Suite à la décision d'Anderlecht de faire marche arrière concernant le plan de circulation à Cureghem, le BRAL, aux côtés de 6 autres associations, réitère son soutien au principe de "quartiers apaisés".

Foto: Hannes De Geest

Na de beslissing van de gemeente Anderlecht om het circulatieplan in Kuregem terug te draaien, spreken BRAL en zes andere organisaties hun steun uit voor het principe van leefwijken of  "quartiers apaisés".

Beledigingen, bedreigingen en geweld hebben gewonnen in Kuregem: het verkeersplan dat deze zomer werd uitgevoerd, wordt gewoon afgebroken. Dit is een zeer slecht signaal aan de bevolking van Anderlecht, en algemener aan de bevolking van Brussel. Deze achteruitgang, waar sommigen vandaag blij mee zijn, lijkt een overwinning van geweld en vandalisme op dialoog.

Het doel van het college van Anderlecht is nu om de rust en de dialoog te herstellen - dit is een noodzaak. Een taak die kan worden bemoeilijkt als het debat wordt gedomineerd door mensen die geweld gebruiken om zich te verzetten tegen het principe zelf van de beperking van het aantal auto's in de wijk.

Wij (BRAL, ARAU, Fietsersbond, GRACQ, Heroes for Zero, Walk, Filter Café Filtré Atelier) wensen opnieuw onze steun te betuigen aan de beginselen die aan het Good Move-plan ten grondslag liggen: een mobiliteit voor iedereen, die inspeelt op gezondheids-, milieu-, sociale en economische aspecten, betere luchtkwaliteit en wijken met ruimte om te spelen en elkaar te ontmoeten. Onze verkozen vertegenwoordigers mogen niet toegeven aan geweld en intimidatie. Integendeel, de tragische ervaring van Kuregem zou de gemeenten die reeds betrokken zijn bij het opstellen van een circulatieplan of op het punt staan dit proces te starten, moeten aanmoedigen om de betrokkenheid van de burgers bij de uitvoering van deze vreedzame wijken te versterken om het slagen ervan te verzekeren.

Het besluit van het Anderlechtse College mag niet louter een stap terug zijn, maar moet aangegrepen worden als een kans om het beter te doen. We moeten het debat uit de "pro" versus "anti-auto" polarisatie halen waarin het verzand is, en ons opnieuw concentreren op de essentiële doelstelling: de toekomst van onze openbare ruimte in vraag stellen is de kwaliteit van het leven van alle inwoners van de wijk in vraag stellen. 

Wij moedigen de gemeente dan ook aan om opnieuw aan de slag te gaan, met de constructieve betrokkenheid van de burgers, en door ambitie te tonen: ook de inwoners van Kuregem hebben recht op een kwalitatieve, veilige en gezellige openbare ruimte.

  • Voor GRACQ, Florine CUIGNET
  • Voor FIETSERSBOND, Thomas DEWEER
  • Voor WALK, Arne ROBBE
  • Voor ARAU, Marion ALECIAN
  • Voor FILTER CAFE FILTRE ATELIER, Annekatrien VERDICKT
  • Voor BRAL, Raf PAULY
  • Voor Heroes for Zero, Wiet VANDAELE