Pentagone Sud - Een stadsproject voor de zuidelijke vijfhoek

16/09/2020

Wist je dat 1.600 voetbalvelden aan groene ruimte verloren gingen in Brussel tussen 2003 en 2016 (Universiteit van Amsterdam, 2020)? Dat maar liefst een op de vijf Brusselaars onvoldoende toegang heeft tot openbaar groen (VUB en ULB, 2019)? En dat groen het sterkst ontbreekt in de armere wijken in en nabij het centrum van de stad?
De coronacrisis stelt de nood aan groen en een betere verdeling van de publieke ruimte nog op scherp. Deze publicatie is daarom actueler dan ooit.

Pentagone Sud combineert belangrijke principes van BRAL: we willen een groenere en gezondere stad en we willen dit tot stand brengen in co-design met de inwoners en organisaties uit de buurt. Het project is een staaltje van hoe we onze transversale manier van denken op het terrein toepassen, in dit geval in het hypercentrum van Brussel.

De publicatie kwam er in samenwerking met Architecture Workroom Brussels (AWB), BSI – Brussels Centre Observatory, Welkom op de Kleine Ring (vroeger Bye Bye Kleine Ring) en Brussels Academy. Ze is de weergave van een co-creatief proces waarin we reflecteerden over principes voor de aanleg en ontwikkeling van het hypercentrum. Het stelt een raamwerk voor om in de stad Brussel dwarsverbindingen te creëren tussen de bestaande assen en zo een groen-blauw netwerk tussen de wijken tot stand te brengen.

Op basis van dit raamwerk gingen bovenstaande partners samen met Atelier Groot Eiland en met steun van de VGC aan de slag om te komen tot lokale ingrepen die zich positioneren in dit netwerk om zo een aanzet te geven om de stad als geheel te transformeren. Via co-design bundelen we expertise om lokale projecten op te zetten in lijn met de toekomstvisie voor de stad én grootschalige visies op stadsontwikkeling beter af te stemmen op de lokale noden.

 

Onze leden kregen als eersten deze publicatie op papier. Wil je in het vervolg ook op de eerste rij staan om onze publicaties te ontvangen? Word dan lid van BRAL!
We hebben nog een aantal exemplaren op papier op kantoor, die je kan aanvragen via info@bral.brussels. Onderaan in de bijlage kan je de publicatie digitaal lezen. 

We zijn benieuwd naar jouw feedback op de publicatie (die dit keer enkel in het Nederlands is) via info@bral.brussels.

Tot slot: woon je in de buurt en wil je meewerken aan het project? Contacteer ons!

Publicatiejaar
2020

Read also