NMBS Fonsny - Buurtbewoners, BRAL, CRU en IEB in beroep tegen vergunning

08/02/2023

Om even op te frissen: het RPA Zuid zou ervoor zorgen dat grote grondeigenaars, uit de privé- of semipublieke sector, een heleboel stedenbouwkundige regels naast zich neer kunnen leggen en gigantische projecten kunnen ontwikkelen die de buurtbewoners van het Zuidstation allesbehalve ten goede komen.

Afbeelding 1: NMBS, Les visites de mon voisin

Om even op te frissen: het RPA Zuid zou ervoor zorgen dat grote grondeigenaars, uit de privé- of semipublieke sector, een heleboel stedenbouwkundige regels naast zich neer kunnen leggen en gigantische projecten kunnen ontwikkelen die de buurtbewoners van het Zuidstation allesbehalve ten goede komen.

Het RPA Zuid is nog steeds in de maak en moest een kader bieden voor het NMBS-project in het vroegere Postsorteercentrum : een gebouw van 60 m hoog en 236 m lang! Maar de NMBS heeft niet gewacht op het RPA Zuid en al een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd. Op 1 augustus, midden in het zomerreces, is de vergunning afgeleverd. Lees ook het artikel in BRUZZ.

Buurbewoners verzamelden zich in Midi moins une!, een wijkcomité dat sterk gekant is tegen het project. Ze stelden reeds een alternatief voor dat rekening houdt met de buurt. Lees het pleidooi en bekijk het debat van 28.07.2022 (in het Frans).

De nieuwe NMBS-zetel in het Postsorteercentrum is buiten alle proporties. Daarbovenop opent het de deur naar een gigantische vastgoedoperatie van verschillende blokken in de wijk die in handen komen van privéspeculanten. Daarom tekenen Midi moins une!, BRAL, Centre de Rénovation Urbain en Inter-Environnement Bruxelles een beroep aan bij de Raad van State, bijgestaan door een advocaat. Deze procedure kost natuurlijk geld.

Doe een gift

Midi moins une! lanceert een oproep om geld in te zamelen om het beroep te kunnen betalen. BRAL deelt mee hun oproep:

  • Er werd een bankrekening geopend om giften in te zamelen die enkel en alleen zullen dienen om de advocaat te betalen.
  • Stort een bedrag dat je zelf kiest, in functie van je middelen; zelfs een klein bedrag helpt
  • Stuur deze oproep naar andere buurtbewoners van de Zuidwijk, in Anderlecht, Sint-Gillis en Brussel en naar alle sympathisanten.

Kortom, wil je een Zuidwijk op maat van de buurtbewoners of van vastgoedspeculanten? Doe een gift:

  • via overschrijving op rekeningnummer Mareels-Feyder, BE64 9734 3835 4552 met als mededeling “recours PU SNCB”
  • of via de QR-code met je bankapp of met Payconiq (zie afbeelding 2)

Als je wil aansluiten bij Midi moins une !, stuur dan een mail naar midimoinsune [at] lists.bruxxel.org.

Read also