Is er nog ruimte in Brussel? Verslag van ons verkiezingsdebat over natuur, wonen en werken in de stad

24/04/2024
Preview Portret van de deelnemers aan het debat.
Pieter Fannes

Op dinsdag 19 maart kwamen meer dan honderd Brusselaars samen voor het eerste verkiezingsdebat van BRAL, samen met onze partner Natagora en in samenwerking met Muntpunt. Doel van de avond was de kans te geven aan ons publiek om de standpunten van de Brusselse democratische partijen te leren kennen over natuur, wonen en werken in de stad.

Deze politici deden mee met het debat van 19 maart: Alain Maron (Ecolo), Benjamin Dalle (CD&V), Elke Van den Brandt (Groen), Françoise De Smedt (PTB/PVDA), Frederik Ceulemans (Open VLD), Gaëtan Van Goidsenhoven (MR), Isabelle Emmery (PS), Marie Nagy (DéFi), Mathias Vanden Borre (N-VA), Mounir Laarissi (Les Engagés) en Pascal Smet (Vooruit). Experten Steyn Van Assche (Natuurpunt) en Sarah De Boeck (Idea Consult) zorgden voor de nodige deskundigheid.

We kozen deze keer niet voor een klassiek verslag van de avond. We lieten tekenaar Pieter Fannes los op de kandidaten voor hun portretten tijdens het debat. Wij zorgden voor een aantal opvallende quotes!  

Wat leerden we? 

Onze algemene indruk was dat alle politici begrijpen dat er een serieuze wooncrisis is in Brussel: er zijn veel mensen met een laag inkomen, er zijn veel huurders en de huurmarkt is duur; de wachtlijsten voor sociale woningen zijn ongehoord lang. Voor de oplossingen hieromtrent de klassieke tegenstelling tussen links en rechts zeker nog niet dood is. 

Qua natuur kunnen we besluiten dat iedereen wel iets wil doen, maar dat de inzet of ambitie van de ene al groter is dan de andere. We laten het aan u om de quotes te lezen om te ontdekken wat we bedoelen!

 

De tekeningen met quotes

 

1. Wonen in de stad

 

Marie Nagy (Défi)

Marie Nagy (Défi)
 
Om de wooncrisis aan te pakken, moet het aanbod van betaalbare en sociale woningen omhoog en moeten de privé en de publieke sector samenwerken. We moeten het gemakkelijker maken om een vergunning te krijgen voor woonprojecten. We hebben een grote alliantie met de privésector nodig om betaalbare woningen te creëren. 

 

 

Mathias Vanden Borre (NVA)

Matthias Vanden Borre (NVA)

 

De bevolking is toegenomen, maar het woningaanbod is niet genoeg mee toegenomen. We moeten woningen creëren door het vertrouwen in de woningmarkt te herstellen, samen te werken met de privésector en meer vergunningen te verlenen.

 

 

Frederik Ceulemans (Open VLD)

Frederik Ceulemans (Open VLD)

 

De publieke schatkist is leeg maar we moeten verduurzamen. We hebben sociale verhuurkantoren, huurtoelages en gemengde sociale huisvesting nodig, maar de publieke middelen zijn niet genoeg. We hebben het geld van de investeerders nodig om te bouwen.

 

 

Gaëtan Van Goidsenhoven (MR)

Gaëtan Van Goidsenhoven
Pieter Fannes

 

Het gewest moet het goede voorbeeld geven als het gaat om publieke grond. Er ontstaan spanningen als dit niet het geval is. We moeten ons niet gedragen als een projectontwikkelaar, zoals bij Josaphat. We hebben een functionele mix nodig.    

 

 

Mounir Laarissi (Les Engagés)

Mounir Laarissi (Les Engagés)

  

Om de demografische groei toe te laten, moet men de regels gemakkelijker maken om een extra etage toe te voegen aan een woning met respect voor de gabarit en respect voor het visuele.

 

 

Benjamin Dalle (CD&V)

Benjamin Dalle (CD&V)

 

Er is een register van de leegstand nodig en we moeten hogere boetes opleggen voor leegstand.   

 

 

Pascal Smet (Vooruit) 

Pascal Smet Vooruit)

 

Als overheid mogen we geen gronden meer verkopen, de overheid moet de grond in handen hebben. Daarvoor bestaan meerdere manieren. We moeten een grondenbank aanleggen en belasten op het bebouwen of niet.  

 

 

Isabelle Emmery (PS)

Isabelle Emmery (PS)

 

We moeten de privésector activeren om haar rol op te nemen in het bouwen van betaalbaar wonen. Publieke woningen moeten deel uitmaken van grote projecten. Niet zoals op Thurn & Taxis. 

 

 

Alain Maron (Ecolo)

Alain Maron
 
De betaalbaarheid is zeer belangrijk, maar enkel aanbod creëren om de wooncrisis op te lossen is een mythe. Er zijn ook begeleidende maatregelen nodig zoals coöperatieven, een huurkader, sociale woningen in bestaande woningen. 

 

 

Elke Van den Brandt (Groen)

Elke Van den Brandt (Groen)

 

Het taboe rond wonen is de marktwerking. We moeten de huurmarkt reguleren, er is controle op de huurprijs nodig. 

 

 

Françoise De Smedt (PTB/PVDA)

Françoise De Smedt

 

We moeten de grond in handen krijgen. We moeten stoppen met het verkopen van publieke grond aan de privésector en 100% publieke huisvesting bouwen op publieke grond. Er moet een grondbank worden opgericht om grond te aan te kopen. Een woonvereniging bestaande uit schepenen, het middenveld en burgers moet beslissen wat er met de grond moet gebeuren. 

 

2. Natuur in de stad

 

Marie Nagy (Défi)

Marie Nagy (Défi)

 

In plaats van te kiezen tussen het een of het andere, moeten we ons richten op kleine ingrepen die een verschil maken [in termen van natuur]. 

 

 

Mathias Vanden Borre (NVA)

Matthias Vanden Borre (NVA)

 

Brussel is een groene stad, maar [dat groen] is ongelijk verdeeld. Dat kan je echter niet stedenbouwkundig aanpakken. De enige keuze is wat je doet met je grote reserves. Hier moeten we trancheren. Laten we in ieder geval onze parken behouden. 

 

 

Frederik Ceulemans (Open VLD)

Frederik Ceulemans (Open VLD)

 

Van de bodem is zestig procent in slechte staat. Om dit te herstellen moeten we netwerken bouwen en de blauwe en groene assen connecteren. Dat wordt vandaag nog niet genoeg gedaan. Wat we moeten doen, is: 1. Bepalen wat je zal beschermen, 2. Bepalen wat je zal ontwikkelen of bebouwen. 

 

 

Gaëtan Van Goidsenhoven (MR)

Gaëtan Van Goidsenhoven
Pieter Fannes

 

Voor de biodiversiteit moeten we de overgebleven gebieden behouden als een manier om de levenskwaliteit te verbeteren en de stad aantrekkelijker te maken. 

 

 

Mounir Laarissi (Les Engagés)

Mounir Laarissi (Les Engagés)

 

Men moet de stad meer waterdoorlaatbaar maken omwille van de aankomende overstromingen. Dat vergt beleid. Zo hebben we in Jette de Molenbeek opengelegd. 

 

 

Benjamin Dalle (CD&V)

Benjamin Dalle (CD&V)

 

We moeten een dens netwerk creëren van kleine groene ruimtes voor ontmoetingen en voor biodiversiteit. 

 

 

Pascal Smet (Vooruit)

Pascal Smet Vooruit)

 

Er is een valse tegenstelling tussen bouwen en natuur. Na 50 jaar weten we: urban sprawl is een slecht idee. We moeten intelligent verdichten. Hoogbouw is deel van het antwoord.

 

 

Isabelle Emmery (PS)

Isabelle Emmery (PS)

 

We hebben een biodiversiteitskadaster nodig om de wegen en de gebouwen te vergroenen en de groene ruimtes te behouden. 

 

 

Alain Maron (Ecolo)

Alain Maron

 

We hebben een Gewestelijk Bestemmingsplan voor het klimaat nodig met een klimaatadaptatieplan met duidelijke bescherming voor kwetsbare gebieden. We moeten een systeem opzetten voor het capteren van meerwaarde, waarmee we de ontwikkeling van groene en blauwe ruimte kunnen financieren. 

 

 

Elke Van den Brandt (Groen)

Elke Van den Brandt (Groen)

 

Waarom staan wij alleen in de betonstop? Iedere centimeter groen in onze stad moet beschermd worden. Als we nu niet reageren, zal de factuur veel hoger oplopen.   

 

 

Françoise De Smedt (PTB/PVDA)

Françoise De Smedt

 

De overheid kan proactief terreinen opkopen om het centrum te dedensifiëren. Biodiversiteit maakt deel uit van een democratisch proces waarin we samen moeten beslissen. 

 

Bedankt!

We willen ook nog eens via deze weg onze partners Natagora en Muntpunt, het publiek, de kandidaten en de experten bedanken voor hun engagement!

Read also