Montréal : terra (in)cognita

Een groep van tien jongeren uit Brussel en Luik zet zich in om Montreal en de burgerinitiatieven die in de hele stad bloeien, te ontdekken van 8 tot 12 juli 2019. Deze week belooft een intense uitwisseling te zijn rond één codewoord: nadenken over de notie van urban commons. Dit project is een vervolg op onze verkenning in Berlijn en Utrecht.

Urban commons network: collectieve intelligentie ten dienste van de fabriek van de stad: Waarom? Hoe?

Op dit moment ondergaan steden ingrijpende sociale en ecologische veranderingen (klimaatverandering, immigratie, toenemende sociale ongelijkheden, ...) die ons dwingen na te denken over hoe we de stedelijke ruimte invullen en beheren. De hedendaagse financiële en vastgoedlogica heeft zeer uiteenlopende vormen van commodificatie van de stad voortgebracht, waardoor de meest kwetsbare mensen nog meer worden uitgesloten.

Geconfronteerd met deze situatie mobiliseren en experimenteren veel stakeholders met nieuwe manieren om "de stad te maken". Van deze experimenten lijkt de opkomst van de urban commons een duurzame oplossing te zijn om steden meer inclusief, gezond en milieuvriendelijk te maken.

In de praktijk openen stedelijke gemeenten nieuwe perspectieven om uit het kapitalistische denken te geraken. Gebruikers van een plaats hoeven geen rivalen te zijn. De projecten kunnen gaan over een oneindig aantal thema's (huisvesting, mobiliteit, waterbeheer, stadslandbouw, ...), vertaald in zeer uiteenlopende vormen (tijdelijke bewoning, kraakpanden, coöperatie, …) en ze experimenteren met nieuwe manieren van werken (meer horizontaal beheer, medebeslissingsprocessen, burgervergaderingen, ...).

Burgerinitiatieven samenbrengen in een Urban Commons Network kan het ontstaan en de verspreiding ervan bevorderen.

Op basis van deze constatering zijn over de hele wereld een groot aantal burgerinitiatieven ontstaan. Los van elkaar hebben deze projecten slechts een beperkte impact. Daarom zijn wij er vast van overtuigd dat netwerken een conditio sine qua non zijn voor een grotere opkomst en overvloed aan projecten.

Multidisciplinair Belgisch team ontdekt initiatieven uit Montréal ...

Netwerken en ontmoetingen tussen actoren zijn essentieel om de waarden te versterken die de projecten van stedelijke commons promoten. Daarom besloten een groep jongeren uit Brussel en Luik om lokale initiatieven te ontdekken die in het hart van een ander terrein tot bloei komen: Montreal.

De groep bestaat uit verschillende talenten: architect, adviseur duurzame ontwikkeling, jurist, illustrator, socioloog, antropoloog, geograaf, onderzoeker, landschapsontwerper, stedenbouwkundige, projectmanager, fotograaf, enz.. Ze werken in verschillende organisaties en sectoren (verenigingen, privé-studiebureau, onderzoek, permanente educatie, enz.) voor het algemeen belang en voor een alternatief stadsweefsel.

Om het multidisciplinaire karakter van de groep die aan het avontuur begint beter weer te geven, vind je in de bijlage een klein overzicht van de formidabele mensen die de groep vormen.

...en zal de kennis over gebruik van de stad delen

Deze week zal talrijke ontdekkingen tellen voor de creatievelingen uit Brussel en Luik. Centraal staat het uitwisselen en delen van kennis en praktijken. Elke dag staat hen een druk en gevarieerd programma te wachten: bijeenkomsten van verenigingen en collectieven die actief zijn in Montreal, bezoeken, interviews, debatten en ontdekkingen van allerlei aard zullen de reis bepalen!

Met hun eigen ideeën en projecten in de achterzak heeft de groep jonge Belgen ook zelf verwachtingen. Ze willen graag een internationaal netwerk voor urban commons (#urbancommonsnetwork) oprichten, hun persoonlijke en professionele kennis verrijken, ...

De groep kan putten uit haar vele talenten om te rapporteren over wat er in Montreal gebeurt: artikelen schrijven en publiceren op de websites van de respectievelijke organisaties, foto’s en filmpjes maken en delen op sociale media, en ook een publicatie fabriceren! Hou ons in de gaten!