PAD Mediapark: belofte maakt schuld

03/12/2019

De regering belooft rekening te houden met de opmerkingen die gegeven werden tijdens het openbaar onderzoek van het richtplan van aanleg Mediapark. Nu ook de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie haar advies bekend maakte, dringt zich maar één conclusie op.

De regering belooft rekening te houden met de opmerkingen die gegeven werden tijdens het openbaar onderzoek van het richtplan van aanleg Mediapark. Nu ook de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie haar advies bekend maakte, dringt zich maar één conclusie op.

Als sluitstuk van de talloze bezwaarschriften die werden gemaakt door burgers, wijkcomités, administraties en de andere adviesraden (waaronder ook BRAL) maakte nu ook de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie haar advies publiek. Je leest het hier.

De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC) adviseert over onder andere “de ontwerpen van Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO), van gewestelijk bestemmingsplan (GBP), van richtplannen van aanleg (RPA), van gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen (GSV), en over de ontwerpen van gemeentelijke ontwikkelingsplannen (GemOP).”

“Dit plan moet terug naar de tekentafel”

Het richtplan van aanleg Mediapark is één van 4 eerste richtplannen van aanleg waarover de GOC zich boog. Het advies voor het Richtplan Kazerne (minder controversieel) staat ook online. De algemene opmerkingen en de adviezen over de richtplannen Ninoofsepoort en Weststation komen er nog aan. Het duurt een tijdje vooraleer de commissie haar advies uitbrengt omdat ze dat pas doet nadat alle andere bezwaren werden ingediend. En ze wil de regering de kans geven te reageren. Vandaar dat het document een ineens ook een mooi overzicht geeft van de ingediende opmerkingen én er een antwoord op geeft. Dit is dus het finale advies dat naar de regering gaat.

De regering kan dit advies niet zomaar naast zich neerleggen”

Kortom, de regering kan dit niet zomaar naast zich neerleggen. We citeren:

 •  “De Commissie steunt het verzoek van de reclamanten om het beboste karakter van het park van 8 ha zoveel mogelijk te behouden, vooral omdat er in dit deel van het Gewest zeer weinig groene ruimten zijn.”
 • “Zij is van mening dat het RPA proactiever zou kunnen zijn bij het voorstellen van maatregelen die bedoeld zijn om zowel de ecologische als historische kenmerken van de site te behouden.”
 •  “De Commissie dringt er namelijk op aan om de natuurlijke kenmerken van dit bos (het wilde ‘Georginbos’ nvdr.) te kunnen handhaven om de biodiversiteit ervan te behouden.”

Conclusie: de inplanting van de gebouwen moet herbekeken worden. Gevolg: dit plan moet terug naar de tekentafel.

Read also

 • Afbeelding
  superterram-soil

  Super Terram – for living soil in the city

  What is the role of soil in the city? The question seems so logical, but it immediately leads you on an exploration in which you can get lost. And for BRAL, the pertinent question was added: what is the role of soil in urban planning and urbanism? This 'bottin' shows the multitude of ideas out there.

 • Afbeelding
  Waterconferentie 6/3/2023
  Urban planning

  “Where does the rain go?” - Relive the conference

  On March 6th 2023, Brussels became the European center of urban rainwater management for a short moment. London, Copenhagen, Paris and Brussels revealed their plans to avoid floods and sewage overflows. We hope that the information will live on after the conference, so don’t hesitate to view, review and share the different presentations.

 • Afbeelding
  Stadsbiografie-RoseVandepitte-04.jpg
  Urban planning

  Slowly shifting course in Brussels' urbanism

  Lot of news from the Brussels' urbanism front. Our eye fell on two items we followed from up close: the tower fetish in the European quarter and an automatic percentage of public - not yet social - housing to developments.