Luchtkwaliteitsatelier met de ketjes van ExpAIR-ambassadeur TADA

19/01/2024

Afgelopen zaterdag organiseerden we samen met ToekomstATELIERdelAvenir (TADA) een atelier over luchtkwaliteit voor een TADA-klas van 28 kinderen. TADA is ambassadeur van het meetpunt in de Middaglijnstraat, vlak bij de Sint-Joost-aan-Zee school in de Grensstraat. Elke zaterdag komt daar de klas van juf Eleanor samen om nieuwe beroepen te ontdekken en op die manier de kinderen te laten zien wat ze allemaal kunnen worden in de toekomst. De klas van juf Eleanor heeft een meetpunt ‘geadopteerd’ en deze zaterdag mochten Zoë en Eva komen vertellen over de luchtkwaliteit in Brussel en het ExpAIR-onderzoek.

Luchtkwaliteit tastbaar maken

De dag was opgedeeld in drie ateliers: (1) het meetpunt bezoeken en kijken hoe het werkt, (2) met Airbeams zelf de luchtkwaliteit meten in de klas en op de speelplaats en (3) een communicatiecampagne maken. Voordat men in kleine groepjes hieraan begon, gaven we eerst klassikaal een inleiding over luchtkwaliteit. Het is soms een moeilijk te vatten onderwerp, dus aan de hand van concrete voorbeelden en een quiz hebben we het onderwerp proberen tastbaar te maken.

TADA atelier ExpAIR 2024

Na deze klassikale introductie gingen de groepjes aan de slag in de ateliers. Naast Zoë en Eva waren er ook nog andere vrijwilligers aanwezig. In het communicatie-atelier maakten de kids posters met het Canva-programma. De opdracht was: hoe gaan jullie aan je ouders en vrienden vertellen over het meetpunt en ExpAIR? 

TADA atelier ExpAIR 2024 poster

In het atelier waarbij we het meetpunt gingen bezoeken, werd het voor de jongeren duidelijk hoe dat onderzoek nu praktisch in elkaar zat. We haalden de meetbuisjes eruit en lieten deze rondgaan. We vertelden dat een fietskoerier deze om de twee weken komt vervangen en naar het labo brengt. In het atelier met de Airbeams stelden de kinderen vast dat de luchtkwaliteit heel veranderlijk is, en er bijvoorbeeld al een verschil te merken is tussen de luchtkwaliteit in de klas en op de speelplaats. Ze gingen ook zelf allerlei vragen stellen over de verschillende meetwaardes en wat deze betekenden, wat de effecten zijn op de gezondheid, en wat er hieraan kan worden gedaan.

TADA atelier ExpAIR 2024

Groepsgesprekken over oplossingen 

Het was leuk om te zien dat de jongeren interesse toonden voor luchtkwaliteit. Tijdens een gesprek over de oorzaken van luchtkwaliteit kwamen ze ook zelf met oplossingen zoals minder de auto te gebruiken. Andere kinderen hadden hier een andere kijk op. Zij vertelden ons dat het geen zin heeft om de volwassenen te gaan vertellen dat ze minder de auto moeten gebruiken. Er was ruimte voor ieders mening in de klasgesprekken die we hebben gevoerd over luchtkwaliteit. 

Het was voor ons een heel fijne ervaring. We kijken ernaar uit om het vaker met jonge ketjes te hebben over de luchtkwaliteit in hun stad! 

Zoë en Eva

Lisez aussi