BBP Thurn & Taxis: 300 miljoen € bonus voor Extensa, maar geen cadeau voor de omliggende wijken !

Persbericht

Het platform Toutpubliek vraagt dat de Stad Brussel de stemming op de gemeenteraad uitstelt. Het platform TouTpubliek heeft via de pers vernomen dat het College van de Stad Brussel besloten heeft om het Bijzonder Bestemmingsplan goed te keuren, met enkele kleine wijzigingen. Ook al zijn we blij met de transformatie van dit klein stukje bouwzone tot park, wat vooral het open zicht vanop de Jubileumbrug verbetert, we zijn niet tevreden met wat nu op tafel ligt.

TouTpubliek heeft vragen bij de zwakke tegenprestatie aan het cadeau van meer dan 300 miljoen euro die de stad Brussel aan eigenaar Extensa schenkt, filiaal van de groep Ackermans & Vanhaaren. Want het BBP laat de bouw toe van 370.000 m² nieuwe gebouwen met een marktwaarde van meer dan 1 miljard euro en laat zo toe dat de promotor zijn investering vertienvoudigt. De aankoopwaarde van het terrein was immers 30 miljoen euro. En de tegensprestatie is niet het park, zoals sommigen ons willen doen geloven, want het project heeft een zeer grote densiteit, ongezien in Brussel voor een project van die omvang (zelfs rekening houdend met de oppervlakte van het park).

Volgende week maandag wordt de gemeenteraad van de Stad Brussel uitgenodigd om dit plan formeel goed te keuren, voor dat het Gewest op zijn beurt de plannen goedkeurt. Eens het zover is zullen de overheden niet meer in staat zijn om iets in ruil te krijgen voor dit enorm cadeau aan Extensa; ook al erkennen het Gewest, de regionale administraties en de aangrenzende gemeente Molenbeek dat de meeste eisen van het platform legitiem zijn en dat ze het project sterk zouden verbeteren.

Volgens onze bronnen heeft de Stad Brussel nauwelijks rekening gehouden met de vragen en opmerkingen die geformuleerd werden tijdens de overlegcommissie. Het gaat dus niet alleen om vragen van het platform en bewoners, maar ook de minderheidsadviezen van Leefmilieu Brussel en Sint-Jans-Molenbeek werden nauwelijks gehoord.

Het project van de Stad Brussel wordt gehypothekeerd door veel juridische zwakheden. Zo vernoemt het Milieu Effecten Rapport dat de grote dichtheid zal leiden tot enorme mobiliteitsproblemen in de omliggende wijken, daar de dichtheid niet gecompenseerd wordt door performant openbaar vervoer. Verschillende voorschriften van het Brusselse regeringsbesluit van 2009 worden niet gerespecteerd. Zoals de oppervlakte van het park, maar ook de sociale mix die opzij geschoven wordt zonder verantwoording. Zo voorziet het BBP slechts 11% geconventioneerde woningen (die de promotor in elk geval zou voorgesteld hebben, om de commercialisering van zijn project toe te laten) en geen enkele sociale woning. We merken ook op dat er zelfs geen garantie verkregen werd over de overdracht van het park naar de publieke overheid, en dat het programma nauwelijks publieke voorzieningen plant, ook al blijft de vraag in het algemeen en in het bijzonder voor jeugdvoorzieningen stijgen.

De technische argumenten die door sommigen naar voren geschoven worden om de eisen van het platform niet in rekening te nemen zijn slechts zand in de ogen om de veralgemeende desinformatie in dit dossier te voeden. Welk verkozen gemeenteraadslid kent dit dossier goed? Wij denken dat het er niet veel zijn! Daarom eist het platform TouTpubliek om dit punt op de komende gemeenteraad uit te stellen, zodat de tijd kan worden genomen om de discussie en het overleg met alle betrokken partijen mogelijk te maken en zodat het project alsnog kan worden verbeterd.

Om het debat te voeden nodigt het Platform elke geïnteresseerde Brusselaar en de gemeenteraadsleden uit om deel te nemen aan een info- en debatavond waarbij het project getoetst wordt aan de noden van de Brusselaars.  

Deze avond vindt plaats in het Gemeenschapscentrum Maritiem, Vandenboogaerdestraat 93, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, komende dinsdag 20 december 2016 om 19u30 in aanwezigheid van universitaire specialisten. Zij zullen op een objectieve manier reageren op de voorstellen van het Platform.

Contacten:     

 
Caroline Claus, JES, (Nl), 0492/462 996
Rose-May Liebaert, wijkcomite Maritiem, (Nl) 0488/880 851
Wannes Demarcke, wijkcomite Maritiem, (Nl) 0493/247 388
Mathieu Sonck, IEB (Fr), 0478/203 578
Linus Vanhellemont, Bral (Nl), 0498/338 390

Bijlage: