BRAL schrijft bezwaarschrift bij Lucht- en Klimaatplan

BRAL heeft een bezwaarschrift ingediend bij het Brusselse Lucht-, Klimaat- en Energieplan dat nog in openbaar onderzoek is tot 31 juli. BRAL heeft vooral vragen bij de haalbaarheid en de concretisering van de geplande maatregelen, en doet ook een reeks concrete voorstellen.

Het plan heeft een planning nodig:

  • Een tijdslijn en prioriteiten stellen. De doelen kwantificeren.

  • Prioriteit geven aan maatregelen waarvan de impact kwantificeerbaar is, en die de grootste impact hebben, zoals een zonale heffing.

  • De aanbevelingen en het referentiescenario uit de studie voor de lage-emissiezone implementeren

  • Een echt plan maken voor de herziening van de actieplannen (ook) bij vervuilingspieken

  • Concrete acties ondernemen om meer Brusselaars toegang tot een fiets te geven.

  • Het onbenut openbaar vervoersaanbod bij “De Lijn en TEC” in Brussel optimaliseren door de aanwerving van een coördinator

  • Een concreet engagement voor een versnelde “vertramming” van de belangrijkste buslijnen

  • Specialisering van de wegen moet samengaan met het verwijderen van parkeerplaatsen op belangrijke assen

  • Autodelen: “one way”: niet zonder gereserveerde parkeerplaats op bestemming

 

Als bijlage vind je zowel onze bezwaren en voorstellen specifiek met betrekking tot de luchtkwaliteit in Brussel, als een tweede (meer gedetailleerde) bezwaarschrfit dat betrekking heeft op het volledige plan. 

Eind juni 2015 organiseerden we met BRAL al een info-avond over de 'staat van de luchtkwaliteit in Brussel'. Een kort verslag en de presentaties van die avond vind je hier.

Meer info bij onze stafmedewerker Jeroen Verhoeven.