BRAL vraagt meer duidelijkheid over toekomst Schaarbeek Vorming

08/10/2021

Op zaterdag 2 oktober 2021 zochten 50 deelnemers met BRAL meer duidelijkheid over de toekomst van Schaarbeek Vorming bij een keure aan gastsprekers.

Op zaterdag 2 oktober 2021 zochten 50 deelnemers met BRAL meer duidelijkheid over de toekomst van Schaarbeek Vorming bij een keure aan gastsprekers.

Steyn Van Assche van BRAL liet in BRUZZ optekenen: "We hopen dat er éérst een landschappelijk plan komt om de Zenne open te leggen en om de natuur meer waarde te geven en dat er vervolgens doordachte plaats is voor industrie in de stad van de toekomst."

Bruxelles Environnement Leefmilieu Brussel stelde een kaart voor met niet alleen de openlegging van de Zenne, maar ook 'armen' van de rivier die de industrie-zone dooraderen en die ineens als wadi fungeren om regenwater op te vangen. BRAL duimt alvast voor het meest ambitieuze scenario, want plaats maken voor water is meer dan ooit nodig.

Een uitgebreid verslag, met in primeur beeld en uitleg van Brussel Leefmilieu over de corridors die ze voorstellen, volgt binnenkort. Volg onze kanalen om het als eerste op te pikken.

Veel dank aan perspective.brussels, Port de Bruxelles - Haven van Brussel, Viabuild, Bruxelles Environnement Leefmilieu Brussel en het het Fonds voor Spoorweginfrastructuur om op een zaterdag te komen spreken voor ons publiek!

Lees ook